All for Joomla All for Webmasters

Pravilnici, Odluke, Uredbe i Planovi JN

Naslovna » Pravilnici, Odluke, Uredbe i Planovi JN
Dokumentacija JKP „Vodovod Valjevo“
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke
Plan javnih nabavki 2021.
Odluka o pokriću gibitaka za 2019.
Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019.
Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji programa poslovanja za period 01.01.2020. do 30.09.2020.
Obrazac 12 za period od 01.01.2020. do 30.06.2020.
Odluka o usvajanju izveštaja o radu za 2019. god.
Odluka o usvajanju programa poslovanja za 2020. god.
Odluka o usvajanju tromesečnog izveštaja II kvartal 2020.god.
Odluka o usvajanju tromesečnog izveštaja I kvartal 2020.god.
Obrazac 12, uz kvartalni izveštaj januar decembar 2019. god.
Obrazac 12, uz kvartalni izveštaj I – VI 2019. god.
Obrazac 12, uz kvartalni izveštaj I – IX 2019. god.
Plan nabavki za 2020.
Plan nabavki za 2019-izmena 1-.
Plan nabavki za 2019.
Odluka o usvajanju tromesečnog izveštaja I kvartal
Odluka o usvajanju programa poslovanja za 2019 godine
Obrazac 12 uz kvartalni izveštaj za januar – septembar 2018 godine
Odluka o usvajanju tromesečnog izveštaja IV kvartala za 2018 godinu
Odluka o usvajanju tromesečnog izveštaja III kvartala za 2018 godinu
Odluka o usvajanju tromesečnog izveštaja II kvartala za 2018 godinu
Odluka o usvajanju tromesečnog izveštaja I kvartala za 2018 godinu
Odluka o usvajanju izmena i dopuna programa poslovanja za 2018 godinu
Odluka o usvajanju programa poslovanja za 2018 godinu
Odluka o usvajanju izveštaja o radu za 2017 godinu
Odluka o usvajanju tromesečnog izveštaja IV kvartal za 2017 godinu
Odluka o usvajanju tromesečnog izveštaja III kvartal za 2017 godinu
Odluka o usvajanju tromesečnog izveštaja II kvartal za 2017 godinu
Odluka o usvajanju tromesečnog izveštaja I kvartal za 2017 godinu
Plan nabavki za 2018.-izmena 3-
Plan nabavki za 2018.-izmena 2-
Plan nabavki za 2018.-izmena 1-
Plan nabavki za 2018.-1-
Odluka o usvajanju tromesečnog finansijskog izveštaja II kvartal za 2017 godinu
Odluka o usvajanju tromesečnog finansijskog izveštaja I kvartal za 2017 godinu
Odluka o usvajanju dugoročnog plana (2017-2027)
Odluka o usvajanju srednjoročnog plana (2017-2021)
Odluka o usvajanju plana nabavki za 2018.
Plan nabavki za 2018.
Pravilnik o zaštiti sistema kanalizacije grada Valjeva 29.09.2017 – JKP Vodovod Va
Dugorocni plan (2022-2027) – JKP Vodovod Va
Odluka o usvajanju Dugoročnog plana poslovne strategije i razvoja 2022-2027
Srednjorocni plan (2017-2021) – JKP Vodovod Va
Odluka o usvajanju Srednjeročnog plana poslovne strategije i razvoja 2017-2021
Odluka o usvajanju tromesečnog izveštaja II kvartal 2017
Odluka o usvajanju tromesečnog izveštaja I kvartal 2017
Odluka o usvajanju tromesečnog izveštaja IV kvartal 2016
Odluka o usvajanju izveštaja o radu za 2016 godinu
Obrazac-12 2016 I kvartal
Odluka o usvajanju plana nabavki
Plan javnih nabavki za 2017 godinu
Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke
Pravilnik za priključenje na javnu vodovodnu mrežu
Pravilnik za priključenje na javnu kanalizacionu mrežu
Pravilnik o zaštiti sistema kanalizacije
Pravilnik o radu komisije za reklamacije
Pravilnik o uzbunjivanju
Odluka o usklađivanju osnivačkog akta
Rešenje o imenovanju nadzornog odbora
Odluka o načinu pokrića gubitka za 2015 godinu
Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015 godinu
Odluka o usvajanju izmena i dopuna programa poslovanja za 2016 godinu
Odluka o usvajanju izveštaja o radu
Odluka o usvajanju programa poslovanja za 2016 godinu
Odluka o usvajanju tromesečnog izveštaja 1-6 2016
Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu programa poslovanja za 2016
Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o načinu pokrića gubitka za 2015
Rešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja 2016
Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o ceni vode i kanaliazcije
Zaključak o prihvatanju izveštaja o radu za 2015 godinu