JKP "Vodovod Valjevo"

Naslovna

 

Vesti iz Vodovoda

 

Portal „Vamedia“ investicije Vodovoda

JKP „Vodovod Valjevo“ planira da investira 68,8 miliona dinara u 2024. godini. Detaljnije o ulaganjima možete …

Rezultati ispitivanja kvaliteta vode 12/2023.

U prilogu možete pogledati rezultate ispitivanja vode uzorkovane u rezervoaru JKP „Vodovod Valjevo“ i rezultate uzorkovanja vode …

Obaveštenje potrošačima na Divčibarama

Valjevo, 27.12.2023. – Zbog radova na izradi vodovodnog priključka, u četvrtak, 28.12.2023. godine, u periodu od 8 …

Obaveštenje Jovana Dučić, Save Vujanović

Valjevo, 26.12.2023. – Zbog radova na izradi vodovodnog priključka u ulici Jovana Dučića, dana 27.12.2023. godine, u …

Obaveštenje potrošačima na Divčibarama

Valjevo, 26.12.2023. – Zbog radova na izradi vodovodnog priključka, dana 27.12.2023. godine, u periodu od 8 do …

Obaveštenje za 26.12.2023.

Valjevo, 25.12.2023. godina – Zbog radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Šabačkoj, dana 26.12.2023. …

Obaveštenje korisnicima u Žabarima

Valjevo, 14.12.2023. – JKP „Vodovod Valjevo“ obaveštava sve potrošače koji …

Ulaganja JKP „Vodovod Valjevo“

U tekućoj godini JKP „Vodovod Valjevo“ je imao značajna ulaganja u vodovodnu mrežu u selima, rekonstrukciju gradske …

Obaveštenje potrošačima na Divčibarama

Valjevo, 01.12.2023. godina – Zbog oštećenja glavnog cevovoda, bez vode su svi potrošači na Divčibarama. Ekipe …

Obaveštenje o zameni zatvarača

Valjevo, 01.12.2023. – Zbog radova na zameni zatvarača u ulici Sestre Ilić, danas, u periodu od …

Obaveštenje – Valjevska Kamenica

Valjevo, 22.11.2023. – JKP „Vodovod Valjevo“ obaveštava sve potrošače na području Valjevske Kamenice, da je kvalitet vode …

Obaveštenje potrošačima na Divčibarama

Valjevo, 15.11.2023. – Zbog radova na povezivanju instalacija novoprojektovanog rezervoara sa postojećim odvodom u mrežu, u …

Obaveštenje Novo Naselje

Valjevo, 24.10.2023. – Zbog radova na vodovodnoj mreži na trgu Vladike Nikolaja, u sredu, 25.10.2023. godine, u …

Poziv za izjašnjenje korisnika o kvalitetu pruženih usluga

Valjevo, 18.10.2023. – U periodu od 01. novembra do 31. decembra 2023. godine, JKP „Vodovod Valjevo“ će …

Obaveštenje potrošačima u ulici Braće Nedić

Valjevo, 12.10.2023. – Zbog izmeštanja dela vodovodne mreže u ulici Drvarskoj, u petak, 13.10.2023. godine, u periodu …

MOJ RAČUNOsnovni podaci o firmi
MOJ RAČUN
vodovod-valjevo-moj-racun

„Moj račun“ je aplikacija na sajtu JKP „Vodovod Valjevo“ putem koje svi korisnici naših usluga mogu proveriti stanje svog računa. Pored osnovnih informacija o stanju računa, mogu se videti i informacije o datumu poslednje uplate, iznos poslednje uplate, broj poslednjeg obračuna, zaduženje po poslednjem obračunu, broj brojila, bruto prosečna potrošnja, stanje na brojaču i datum poslednjeg očitavanja.

Detaljnije

Osnovni podaci o firmi
Vuka Karadžića 26
14000 Valjevo, Srbija
Tel: 014 222 512
Fax: 014 244 508
Email: vodovodva@mts.rs
Web: www.vodovodva.co.rs
Besplatna info linija: 0800-111-014
Tekući računi:
Banca Intesa: 160-6999-31;
OTP banka 325-9500500005706-53;
OTP banka 325-9500500005707-50;
OTP banka 325-9500500005708-47;
PIB: 100070077
Matični broj: 07136277
Pretežna delatnost: 36000

Detaljnije

SMS PRIJAVA POTROŠNJE VODECiljevi preduzeća
SMS PRIJAVA POTROŠNJE VODE

Potrošačima koji samostalno očitavaju vodomere omogućavamo da postredstvom svog mobilnog telefona, slanjem SMS poruke prijave potrošnju za jedno ili više brojila (vodomera). Ukoliko želite da se prijavite za korišćenje ovog SMS servisa ili su Vam potrebne informacije ili pomoć u vezi korišćenja obratite se od 07-15h.

DETALJNIJE

Ciljevi preduzeća

Povećanje procenta pokrivenosti vodovodnom mrežom na 95%.Povećanje procenta pokrivenosti odvođenja fekalnih voda u narednom periodu na 75% što zavisi od nivoa sredstava koje će grad usmeriti za ove namene. Smanjenje gubitaka u mreži putem zamene vodomera, ventila, zatvarača i rekonstrukcijom dotrajale vodovodne mreže. Cilj je da se za 5 godina gubitak u mreži smanji na 30-35%. Kod planiranih aktivnosti na postrojenju za preradu otpadnih voda cilj je rekonstrukcija procesa aeracije i uspostavljanje gasnog režima-spaljivanje gasa putem baklje. Plan je da se sredstva obezbede preko grada Valjeva i predpristupnih fondova EU(IPA). Rekonstrukcija kanalizacione crpne stanice „Duple trake“. Rekonstrukcija crpnih stanica pitke vode: Popare; Paune, Popučke 1, Popučke 2, Rogljević i Suva česma. Smanjenje troškova električne energije putem renoviranja crpnih stanica i uvođenjem sistema daljinskog upravljanja.

Detaljnije

PRIJAVA KVARA NA MREŽIMisija i vizija
PRIJAVA KVARA NA MREŽI

„Prijava kvara na mreži“ je funkcionalnost na sajtu JKP „Vodovod Valjevo“ putem koje svi korisnici naših usluga mogu prijaviti kvar na vodovodnoj mreži ili pak kanalizacionoj mreži. Po prijemu zahteva sve informacije u vezi sa popravkom kvara možete dobiti na telefon dispečarskog centra 014/221-128.

Detaljnije

Misija i vizija

Osnovni zadatak preduzeća je stabilno snabdevanje građana zdravom vodom za piće i odvođenje fekalnih otpadnih voda. Obezbeđenje kapaciteta sirove vode u narednom periodu ne bi trebalo da predstavlja problem obzirom da su količine sirove vode koje se dobijaju iz karstnog vrela na Pakljama, reke Gradac i izvora Ilidža sasvim dovoljne da zadovolje potrebe građana Valjeva za najkvalitetnijom vodom za piće, sigurno u naredenih dvadeset godina. Smanjenje gubitaka i to pre svega u mreži je osnovni zadatak imajući u vidu da se ukupni gubitak kreće oko 55% a u samoj mreži oko 44%. Očuvanje kvaliteta vode za piće kroz strogu primenu ISO standarda i HCCP-a koji su već implementirani u sistem poslovanja JKP ”Vodovod Valjevo”. Rekonstrukcija postrojenja za preradu otpadnih voda i izgradnja novih postrojenja na obodu – istočnim granicama grada.

Detaljnije

DIGITALIZACIJA VODOVODNE MREŽEOsnovni podaci o GIS-u
DIGITALIZACIJA VODOVODNE MREŽE

U JKP „Vodovod Valjevo“ intezivno se sprovodi proces digitalizacije vodovodne mreže. Služba za „GIS“ je formirana sa ciljem efikasnijeg i efektivnijeg upravljanja vodovodnim sistemom. „GIS“ organizaciono pripada „Sektoru tehničko projektantskih poslova“. Klikom na dugme „DETALJNIJE“ otvara se stranica sa rezultatima službe.

Detaljnije

Osnovni podaci o GIS-u

GIS predstavlja geografski ili pozicioni informacioni sistem. Svaki objekat u sistemu obeležen je prostornim atributima.

Upravljanje složenim sistemima kakav je vodovodni sitem sa preko 300 km glavne vodovodne mreže sa isto toliko priključnog cevovoda, sa preko 35 000 mernih mesta, sa preko 100 000 ostalih elemenata sistema nam omogućava na efektivan način razvijen „GIS“.

Tel: 014 222 512

Tel: 014 221 128

Email: vodovodva@open.telekom.rs

Web: www.vodovodva.co.rs/gis

Detaljnije

Javni pozivi i nabavke

Ovde možete preuzeti potrebnu tendersku dokumentaciju za sve javne nabavke u JKP „Vodovod Valjevo“

Detaljnije