Važno !!!
All for Joomla All for Webmasters

JKP "Vodovod Valjevo"

Naslovna

 

Vesti iz Vodovoda

Obaveštenje potrošačima na Petom puku 27.08.2021.

Zbog kvara na vodovodnoj mreži, bez vodosnabdevanja su svi potrošači na V puku, i to …

Obaveštenje potrošačima na Petom puku za 23.08.2021.

Zbog havarije na vodovodnoj mreži u ul.Palih Boraca, bez vodosnabdevanja su ostali potrošači na V …

Obaveštenje potrošačima iz Cake Milivojević i Subotičke za 11.08.2021.

Obaveštavamo da će, zbog radova na rekonstrukciji vodovodne mreže, u sredu, 11.08.2021. godine, bez vode …

Obaveštenje potrošačima iz Bogdana Bolte 10.08.2021.

Zbog kvara na vodovodnoj mreži, dana 10.08.2021. godine, u periodu od 08 do 14 časova, …

Obaveštenje potrošačima na Divčibarama za 05.08.2021.

Obaveštavamo vas da je na Divčibarama došlo do kvara na glavnoj vodovodnoj cevi usled čega …

Usvojena izmena i dopuna programa poslovanja za 2021. godinu.

Na sednici Skupštine grada održanoj 27.07.2021. godine usvojena je izmena i dopuna programa poslovanja za …

Obaveštenje potrošačima za 21.07.2021. (Karađorđeva ulica)

Valjevo, 20.07.2021. -Obaveštavaju se građani da će, zbog radova na izradi vodovodnog priključka, bez vode …

Molba i upozorenje za racionalnu potrošnju vode 14.07.2021.

Poštovani sugrađani,
Obaveštavamo Vas da, i pored do sada upućenih molbi i upozorenja za racionalnu i …

Obaveštenje potrošačima iz Braće Nedić za 14.07.2021.

Obaveštavaju se građani da će, zbog radova na popravci vodovodnog kvara u Ulici braće Nedića, …

DIGITALIZACIJA VODOVODNE MREŽEOsnovni podaci o GIS-u
DIGITALIZACIJA VODOVODNE MREŽE

U JKP „Vodovod Valjevo“ intezivno se sprovodi proces digitalizacije vodovodne mreže. Služba za „GIS“ je formirana sa ciljem efikasnijeg i efektivnijeg upravljanja vodovodnim sistemom. „GIS“ organizaciono pripada „Sektoru tehničko projektantskih poslova“. Klikom na dugme „DETALJNIJE“ otvara se stranica sa rezultatima službe.

Detaljnije

Osnovni podaci o GIS-u

GIS predstavlja geografski ili pozicioni informacioni sistem. Svaki objekat u sistemu obeležen je prostornim atributima.

Upravljanje složenim sistemima kakav je vodovodni sitem sa preko 300 km glavne vodovodne mreže sa isto toliko priključnog cevovoda, sa preko 35 000 mernih mesta, sa preko 100 000 ostalih elemenata sistema nam omogućava na efektivan način razvijen „GIS“.

Tel: 014 222 512

Tel: 014 221 128

Email: vodovodva@open.telekom.rs

Web: www.vodovodva.co.rs/gis

Detaljnije

SMS PRIJAVA POTROŠNJE VODECiljevi preduzeća
SMS PRIJAVA POTROŠNJE VODE

Potrošačima koji samostalno očitavaju vodomere omogućavamo da postredstvom svog mobilnog telefona, slanjem SMS poruke prijave potrošnju za jedno ili više brojila (vodomera). Ukoliko želite da se prijavite za korišćenje ovog SMS servisa ili su Vam potrebne informacije ili pomoć u vezi korišćenja obratite se od 07-15h.

DETALJNIJE

Ciljevi preduzeća

Povećanje procenta pokrivenosti vodovodnom mrežom na 95%.Povećanje procenta pokrivenosti odvođenja fekalnih voda u narednom periodu na 75% što zavisi od nivoa sredstava koje će grad usmeriti za ove namene. Smanjenje gubitaka u mreži putem zamene vodomera, ventila, zatvarača i rekonstrukcijom dotrajale vodovodne mreže. Cilj je da se za 5 godina gubitak u mreži smanji na 30-35%. Kod planiranih aktivnosti na postrojenju za preradu otpadnih voda cilj je rekonstrukcija procesa aeracije i uspostavljanje gasnog režima-spaljivanje gasa putem baklje. Plan je da se sredstva obezbede preko grada Valjeva i predpristupnih fondova EU(IPA). Rekonstrukcija kanalizacione crpne stanice „Duple trake“. Rekonstrukcija crpnih stanica pitke vode: Popare; Paune, Popučke 1, Popučke 2, Rogljević i Suva česma. Smanjenje troškova električne energije putem renoviranja crpnih stanica i uvođenjem sistema daljinskog upravljanja.

Detaljnije

MOJ RAČUNOsnovni podaci o firmi
MOJ RAČUN
vodovod-valjevo-moj-racun

„Moj račun“ je aplikacija na sajtu JKP „Vodovod Valjevo“ putem koje svi korisnici naših usluga mogu proveriti stanje svog računa. Pored osnovnih informacija o poslednjem računu, mogu se videti i informacije o prethodnim uplatama, bruto prosečna potrošnja kao i poslednje očitano stanje na brojaču. Vaše obaveze možete izvršiti uplatom na naš račun: 275-10222231802-39.

Detaljnije

Osnovni podaci o firmi
Vuka Karadžića 26
14000 Valjevo, Srbija
Tel: 014 222 512
Fax: 014 244 508
Email: vodovodva@open.telekom.rs
Web: www.vodovodva.co.rs
Besplatna info linija: 0800-111-014
Tekući računi:
Banca Intesa: 160-6999-31;
KBC Banka: 115-24214-75;
PIB: 100070077
Matični broj: 07136277
Pretežna delatnost: 36000

Detaljnije

PRIJAVA KVARA NA MREŽIMisija i vizija
PRIJAVA KVARA NA MREŽI

„Prijava kvara na mreži“ je druga aplikacija na sajtu JKP „Vodovod Valjevo“ putem koje svi korisnici naših usluga mogu prijaviti kvar na vodovodnoj mreži ili pak kanalizacionoj mreži. Po prijemu zahteva sve informacije u vezi sa popravkom kvara možete dobiti na telefon dispečarskog centra 014/221-128.

Detaljnije

Misija i vizija

Osnovni zadatak preduzeća je stabilno snabdevanje građana zdravom vodom za piće i odvođenje fekalnih otpadnih voda. Obezbeđenje kapaciteta sirove vode u narednom periodu ne bi trebalo da predstavlja problem obzirom da su količine sirove vode koje se dobijaju iz karstnog vrela na Pakljama, reke Gradac i izvora Ilidža sasvim dovoljne da zadovolje potrebe građana Valjeva za najkvalitetnijom vodom za piće, sigurno u naredenih dvadeset godina. Smanjenje gubitaka i to pre svega u mreži je osnovni zadatak imajući u vidu da se ukupni gubitak kreće oko 55% a u samoj mreži oko 44%. Očuvanje kvaliteta vode za piće kroz strogu primenu ISO standarda i HCCP-a koji su već implementirani u sistem poslovanja JKP ”Vodovod Valjevo”. Rekonstrukcija postrojenja za preradu otpadnih voda i izgradnja novih postrojenja na obodu – istočnim granicama grada.

Detaljnije

Javni pozivi i nabavke

Ovde možete pruzeti potrebnu tendersku dokumentaciju za sve javne nabavke u JKP „Vodovod Valjevo“

Detaljnije

majstor


vodovodvaljevo