All for Joomla All for Webmasters

SMS prijava potrošnje vode

Naslovna » SMS prijava potrošnje vode
SMS porukom prijavite stanje na Vašem vodomeru !!!

SLUŽBA FINANSIJSKE OPERATIVE

Potrošačima koji samostalno očitavaju vodomere omogućavamo da postredstvom mobilnog telefona, slanjem SMS poruke prijave potrošnju za jedno ili više brojila.
Ukoliko želite da se prijavite za korišćenje ovog SMS servisa ili su Vam potrebne informacije ili pomoć u vezi korišćenja obratite se od 07-15 sati na telefon: 014/222-512, lokal 120, obračunska služba. Nakon slanja SMS poruke na izabrani broj automatski se aktivira procedura, koja kontroliše prava korišćenja servisa, arhivira poruku u bazi podatak, proverava ispravnost unetih podataka, a zatim prosleđuje povratnu informaciju pošiljaocu.


Mobilni broj registrovan za prijavu potrošnje za jedno merno mesto:
  • Stanje koje ste očitali na brojaču vodomera upišite u SMS poruku i pošaljite na broj 065/820-97-28
  • Nakon desetak sekundi, biće Vam prosleđena SMS poruka sa odgovorom
  • Ukoliko na kraju teskta odgovora stoji OK. Vaša poruka je uspešno primljena
  • Ukoliko u tekstu poruke stoji? to znači da poruku servis nije mogao da protumači  i da ne može biti obrađena
  • Izvršite korekciju podataka i ponovo pošaljite SMS poruku

Mobilni broj registrovan za prijavu potrošnje za više mernih mesta:
  • Ukoliko pošaljete praznu SMS poruku na broj 065/820-97-28, nakon desetak sekundi, biće Vam prosleđena SMS poruka koja sadrži tekst obrasca za prijavu potrošnje na više mernih mesta
  • Stanje koje ste očitali na brojačima vodomera upišite u obrazac umesto znakova pitanja, a zatim SMS poruku pošaljite na broj 065/820-97-28
  • Nakon desetak sekundi, biće Vam prosleđena SMS poruka sa odgovorom
  • Ukoliko na kraju teksta odgovora stoji OK, SMS poruka je uspešno primljena
  • Ukoliko u tekstu poruke u nekom od redova stoji ? ili ?? to znači da servis taj red nije mogao da protumači i da ne može biti obrađena
  • Izvršite korejkciju podataka i ponovo pošaljite SMS poruku.