Misija, vizija i ciljevi

Naslovna » Misija, vizija i ciljevi

vodovod-valjevo-misijaMISIJA

  Osnovni zadatak preduzeća je stabilno snabdevanje građana zdravom vodom za piće i odvođenje fekalnih otpadnih voda. U pogledu pokrivenosti mrežom trenutna situacija je sasvim zadovoljavajuća obzirom da po proceni 92% stanovništva grada je pokriveno javnom vodovodnom mrežom  dok je taj procenat kod pokrivenosti odvođenja sanitarne vode značajno niži i kreće se oko 65%.

VIZIJA

   Obezbeđenje kapaciteta sirove vode u narednom periodu ne bi trebalo da predstavlja problem obzirom da su količine sirove vode koje se dobijaju iz karstnog vrela na Pakljama, reke Gradac i izvora Ilidža sasvim dovoljne da zadovolje potrebe građana Valjeva za najkvalitetnijom vodom za piće, sigurno u naredenih dvadeset godina. Kapacitet „Novog“ postrojenja za preradu vode na Pećini je 630 l/s, a “Starog” postrojenja je 240 l/s. Smanjenje gubitaka i to pre svega u mreži je osnovni zadatak imajući u vidu da se ukupni gubitak kreće oko 55% a u samoj mreži oko 44%. Očuvanje kvaliteta vode za piće kroz strogu primenu ISO standarda i HCCP-a koji su već implementirani u sistem poslovanja JKP ”Vodovod Valjevo”. Rekonstrukcija postrojenja za preradu otpadnih voda i izgradnja novih postrojenja na obodu – istočnim granicama grada Valjeva.

CILJEVI

 1. Povećanje procenta pokrivenosti vodovodnom mrežom na 95%.
 2. Povećanje procenta pokrivenosti odvođenja fekalnih voda u narednom periodu na 75% što zavisi od nivoa sredstava koje će grad usmeriti za ove namene.
 3. Smanjenje gubitaka u mreži putem zamene vodomera, ventila, zatvarača i rekonstrukcijom dotrajale vodovodne mreže. Cilj je da se za 5 godina gubitak u mreži smanji na 30-35%.
 4. Kod planiranih aktivnosti na postrojenju za preradu otpadnih voda cilj je rekonstrukcija procesa aeracije i uspostavljanje gasnog režima-spaljivanje gasa putem baklje.  Plan je da se sredstva obezbede preko grada Valjeva i predpristupnih fondova EU(IPA).
 5. Rekonstrukcija kanalizacione crpne stanice "Duple trake".
 6. Rekonstrukcija crpnih stanica pitke vode: Popare; Paune; Popučke 1; Popučke 2; Rogljević i Suva česma.
 7. Smanjenje troškova električne energije putem renoviranja crpnih stanica i uvođenjem sistema daljinskog upravljanja istim.