All for Joomla All for Webmasters

Dispečarski centar

Naslovna » Dispečarski centar

Oštećenja i kvarove na javnoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži građani mogu prijaviti na telefon 014-221-128 dežurnim radnicima RJ „Održavanje, rekonstrukcija i izgradnja“, 24 sata dnevno.

vodovod-valjevo-prijava-kvarova

Prema gradskoj Odluci o vodovodu i kanalizaciji (član 26), sredstva za održavanje i rekonstrukciju javnog vodovoda obezbeđuje JKP “Vodovod-Valjevo“, dok sredstva za održavanje unutrašnjeg vodovoda obezbeđuju korisnici.

Prijava se odnosi na kvarove na javnoj vodovodnoj mreži, kao i na sekundarnoj mreži do mesta spajanja sa vodomerom. Osim toga, korisnici mogu prijaviti i neispravan vodomer, odnosno vodomer koji ne pokazuje potrošnju.

Kada je u pitanju kanalizaciona mreža, obaveza „Vodovoda“ je da interveniše po prijavi za oštećenja na glavnoj fekalnoj kanalizacionoj mreži, kao i po prijavi za zapušenje kišne kanalizacije, odnosno slivnika.


Održavanje mreže uz nadoknadu:
    • čišćenje kanalizacije cisternom
    • distribucija vode za piće cisternom
    • kopanje bagerom
    • sečenje asfalta
    • i slično.

Ispitivanje ispravnosti vodomera po zahtevu korisnika.

Ako se utvrdi da je vodomer neispravan, troškove baždarenja snosi JKP „Vodovod Valjevo“.

Ako se utvrdi da je vodomer ispravan, troškove baždarenja snosi korisnik.