All for Joomla All for Webmasters

Prerada otpadnih voda

Naslovna » Prerada otpadnih voda

Osnovne informacije o sektoru:

Rukovodilac: Jelena Bourek Radmilović, diplomirani hemičar

Adresa: Dr Gordane Babić 39

Telefon: 014 – 353 – 88 – 60

Delokrug rada sektora:

  • sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda,
  • kontrola rada i održavanje postrojenja za preradu otpadnih voda „Gorić “ i svih crpnih stanica fekalne kanalizacije,
  • kontrola kvaliteta otpadnih voda na postrojenju,
  • prikupljanje analiza o kvalitetu otpadnih voda potencijalnih zagađivača i u slučaju narušavanja propisanog kvaliteta preduzimanje mera kod nadležnih organa, i
  • stalno održavanje funkcionalnosti kanalizacione mreže (kolektori, kanalizaciona okna, slivnici)

 

Ovaj sektor čine dve službe: služba praćenja procesa prerade otpadnih voda i služba kontrole kvaliteta otpadnih voda