Ekonomsko-finansijski poslovi

Naslovna » Ekonomsko-finansijski poslovi

Osnovne informacije o sektoru:

Rukovodilac: Jasmina Ivanović, diplomirani ekonomista

Adresa: Vuka Karadžića 26

Telefon: 014 – 222 – 512, Lokal 109

Delokrug rada sektora:

  • obavljanje (svih) finansijskih, računovodstvenih i komercijalnih poslova u preduzeću,
  • obračun i naplata isporučene vode i otpadne vode potrošačima,
  • na osnovu podataka dobijenih od radne jedinice „Razvoj“, radi planove, investicione programe, izveštaje i obračune za potrebe preduzeća i osnivača,
  • obračun i isplata zarada zaposlenih, i
  • poslovi osiguranja imovine i lica.

 

Ovaj sektor čine tri službe to su: služba finansijske operative, služba računovodstva i služba nabavke.