All for Joomla All for Webmasters

Pravni, opšti i poslovi informisanja

Naslovna » Pravni, opšti i poslovi informisanja

Osnovne informacije o sektoru:

Rukovodilac: Ana Simeunović, diplomirani pravnik

Adresa: Vuka Karadžića 26

Telefon: 014 – 222 – 512, Lokal 112

Delokrug rada sektora:

  • obavljanje (svih) poslova opšte administracije u preduzeću,
  • pravni poslovi,
  • poslovi odbrane, protivpožarne zaštite i poslovi bezbednosti i zdravlja na radu,
  • obavljanje poslova u vezi sa radnim odnosima,
  • poslovi u vezi sa fizičkim obezbeđenjem objekata i postrojenja, i
  • čuvanje i arhiviranje kadrovske i knjigovodstvene dokumentacije.

 

Ovaj sektor čine dve službe to su: služba pravnih kadrovskih i opštih poslova i služba informisanja i odnosa sa potrošačima.