All for Joomla All for Webmasters

Prerada vode za piće

Naslovna » Prerada vode za piće

Osnovne informacije o sektoru:

Rukovodilac: Irena Štulić, diplomirani inženjer tehnologije

Adresa: Portoroška bb

Telefon: 014 – 221 – 583, Lokal 101

Delokrug rada sektora:

  • organizovanje neprekidnog procesa prerade vode (u novom i starom postrojenju za preradu vode „Pećina“ i postrojenju za preradu vode “Divčibare”) u potrebnoj količini i sa propisanim kvalitetom vode,
  • obezbeđenje rada crpnih stanica „Paklje“, „Gradac“ i „Boričevac“, kao i održavanje rezervoara na postrojenjima za preradu vode i rezervoara „Boričevac“,
  • obavljanje potrebnih aktivnosti preventivnog i tekućeg održavanja na novom i starom postrojenju za preradu vode „Pećina“ i postrojenju za preradu vode “Divčibare”, kao i crpnih stanica „Paklje“, „Gradac“ i „Boričevac“,
  • dezinfekcija objekata vodovodne mreže, i
  • stalna kontrola kvaliteta sirove i vode za piće.

 

Ovaj sektor čine dve službe: služba praćenja procesa prerade vode za piće i služba kontrole kvaliteta vode za piće.