Prijava kvara na mreži

Naslovna » Prijava kvara na mreži


    Kvar na vodovodnoj mrežiKvar na kanalizacionoj mrežiOštećena površinaPoklopac šahtaKvar vodomera


    JKP „Vodovod Valjevo“ prateći nove tendencije a sa željom da korsnicima poveća kvalitet i brzinu pruženih usluga uveo je mogućnost prijave kvara na vodovodnoj ili pak kanalizacionoj mreži sa web stranice. Slanjem fotografije kvara ubrzava se proces rangiranja kvara i određivanja stepena hitnosti popravke kvara (smanjuje se potreba za izlazak ekipa za ispitivanje kvarova a ubrzava se proces popravke kvara). Po prijemu zahteva sve informacije u vezi sa popravkom kvara možete dobiti na telefon dispečarskog centra 014/221-128. Organizaciono „Dispečarski centar“ pripada proizvodno tehničkom segmentu preduzeća: „Sektor održavanje reskonstrukcija i izgradnja“.  * Za popravke koje spadaju na teret građana kao što je zamena drugog ventila, pucanje stakla vodomera korisničkom nepažnjom,  potrebno je uplatiti akontaciju od 2000 dinara na blagajni Ulica Branka Radičevića 19.