Prijava kvara na mreži

Naslovna » Prijava kvara na mreži


    Kvar na vodovodnoj mrežiKvar na kanalizacionoj mrežiOštećena površinaPoklopac šahtaKvar vodomera


    JKP „Vodovod Valjevo“ prateći nove tendencije a sa željom da korsnicima poveća kvalitet i brzinu pruženih usluga uveo je mogućnost prijave kvara na vodovodnoj ili pak kanalizacionoj mreži sa web stranice. Slanjem fotografije kvara ubrzava se proces rangiranja kvara i određivanja stepena hitnosti popravke kvara (smanjuje se potreba za izlazak ekipa za ispitivanje kvarova a ubrzava se proces popravke kvara). Po prijemu zahteva sve informacije u vezi sa popravkom kvara možete dobiti na telefon dispečarskog centra 014/221-128. Organizaciono „Dispečarski centar“ pripada proizvodno tehničkom segmentu preduzeća: „Sektor održavanje reskonstrukcija i izgradnja“.  * Za popravke koje spadaju na teret građana kao što je zamena drugog ventila, pucanje stakla vodomera korisničkom nepažnjom, oštećenje vodomera korisničkom nepažnjom potrebno je izvršiti uplatu na blagajni Ulica Branka Radičevića 19. ,