Vesti iz Vodovoda

Obaveštenje potrošačima na Petom puku za 08.01.2020.

Dana 08.01.2020.godine, zbog kvara na vodovodnoj mreži na Petom puku, bez vodosnabdevanja …

Obaveštenje korisnicima sa područija Žabara, 25.12.2019.

Dana 25.12.2019.godine zbog radova na crpnoj stanici “Zabrdica“, bez vodosnabdevanja će ostati …

Obaveštenje potrošačima u Ul.Suvoborskoj i u Petnici za 20.12.2019.

Dana 20.12.2019. u periodu od 8 do 12h, zbog popravke kvara na …

MOJ RAČUNOsnovni podaci o firmi
MOJ RAČUN
vodovod-valjevo-moj-racun

„Moj račun“ je aplikacija na sajtu JKP „Vodovod Valjevo“ putem koje svi korisnici naših usluga mogu proveriti stanje svog računa. Pored osnovnih informacija o poslednjem računu, mogu se videti i informacije o prethodnim uplatama, bruto prosečna potrošnja kao i poslednje očitano stanje na brojaču.

Detaljnije

Osnovni podaci o firmi
Vuka Karadžića 26
14000 Valjevo, Srbija
Tel: 014 222 512
Fax: 014 244 508
Email: vodovodva@open.telekom.rs
Web: www.vodovodva.co.rs
Besplatna info linija: 0800-111-014
Tekući računi:
Banca Intesa: 160-6999-31;
KBC Banka: 115-24214-75;
PIB: 100070077
Matični broj: 07136277
Pretežna delatnost: 36000

Detaljnije

Prijava kvarovaMisija i vizija
Prijava kvarova
vodovod-valjevo-prijava-kvarova

Oštećenja i kvarove na javnoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži građani mogu prijaviti na telefon 014-221-128 dežurnim radnicima RJ „Održavanje, rekonstrukcija i izgradnja“, 24 sata dnevno.

Prijava se odnosi na kvarove na javnoj vodovodnoj mreži, kao i na sekundarnoj mreži do mesta spajanja sa vodomerom. Osim toga, korisnici mogu prijaviti i neispravan vodomer, odnosno vodomer koji ne pokazuje potrošnju.

Detaljnije

Misija i vizija

Osnovni zadatak preduzeća je stabilno snabdevanje građana zdravom vodom za piće i odvođenje fekalnih otpadnih voda. U pogledu pokrivenosti mrežom situacija u pogledu vodovodne mreže je sasvim zadovaljavajuća obzirom da po proceni 92% stanovništva grada je pokriveno javnom mrežom vodovoda dok je taj procenat kod pokrivenosti odvođenja sanitarne vode niži i kreće se oko 65%.
Obezbeđenje kapaciteta sirove vode u narednom periodu ne bi trebalo da predstavlja problem obzirom da su količine sirove vode koje se dobijaju iz podzemnog vrela na Pakljama i iz reke Gradac sasvim dovoljne za funkcionisanje grada. Aktiviranjem brane Rovni problem obezbeđenja vodom se praktično ne bi postavljao u narednom periodu pogotovo imajući u vidu da je CS Gradac potpuno rekonstruisana i da su zamenjene sve pumpe i pripadajuća elektro oprema.

Detaljnije

Javni pozivi i nabavke

Ovde možete pruzeti potrebnu tendersku dokumentaciju za sve javne nabavke u JKP „Vodovod Valjevo“

Detaljnije