JAVNA NABAVKA 10/2019 -Sredstava za održavanje higijene-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 10/2019 – download, postavljeno na portalu 26.04.2019
 • Konkursna dokumentacija za JN 10/2019 – download, postavljeno na portalu 26.04.2019

JAVNA NABAVKA 09/2019 -Sredstava za održavanje higijene-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 09/2019 – download, postavljeno na portalu 12.04.2019
 • Konkursna dokumentacija za JN 09/2019 – download, postavljeno na portalu 12.04.2019
 • Pitanja i odgovori za JN 09/2019 – download, postavljeno na portalu 17.04.2019
 • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za JN 09/2019 -1- download, postavljeno na portalu 25.04.2019
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 09/2019 -2- download, postavljeno na portalu 25.04.2019

JAVNA NABAVKA 08/2019 -Usluge angažovanja radnika-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 08/2019 – download, postavljeno na portalu 08.04.2019
 • Konkursna dokumentacija za JN 08/2019 – download, postavljeno na portalu 08.04.2019
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 08/2019 — download, postavljeno na portalu 10.04.2019
 • Izmena konkursne dokumentacije za JN 08/2019 — download, postavljeno na portalu 10.04.2019
 • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za JN 08/2019 — download, postavljeno na portalu 23.04.2019


JAVNA NABAVKA 07/2019 -ŠTAMPANI OBRASCI-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 07/2019 – download, postavljeno na portalu 01.04.2019
 • Konkursna dokumentacija za JN 07/2019 – download, postavljeno na portalu 01.04.2019
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 07/2019 -1- download, postavljeno na portalu 15.04.2019

JAVNA NABAVKA 06/2019 -USLUGE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 06/2019 – download, postavljeno na portalu 20.03.2019
 • Konkursna dokumentacija za JN 06/2019 – download, postavljeno na portalu 20.03.2019
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 06/2019 -1- download, postavljeno na portalu 05.04.2019
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 06/2019 -2- download, postavljeno na portalu 05.04.2019

JAVNA NABAVKA 05/2019 -ISPITIVANJE KVALITETA VODE-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 05/2019 – download, postavljeno na portalu 15.03.2019
 • Konkursna dokumentacija za JN 05/2019 – download, postavljeno na portalu 15.03.2019
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 05/2019 -1- download, postavljeno na portalu 25.03.2019
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 05/2019 -2- download, postavljeno na portalu 25.03.2019
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 05/2019 -1- download, postavljeno na portalu 03.04.2019
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 05/2019 -2- download, postavljeno na portalu 16.04.2019

JAVNA NABAVKA 04/2019 -KANCELARIJSKOG MATERIJALA-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 04/2019 – download, postavljeno na portalu 13.03.2019
 • Konkursna dokumentacija za JN 04/2019 – download, postavljeno na portalu 13.03.2019
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 04/2019 – download, postavljeno na portalu 25.03.2019
 • Odluka o obustavi postupka za JN 04/2019 -2- download, postavljeno na portalu 25.03.2019
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 04/2019 — download, postavljeno na portalu 02.04.2019

JAVNA NABAVKA 03/2019 – VODOVODNOG MATERIJALA-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 03/2019 – download, postavljeno na portalu 08.03.2019
 • Konkursna dokumentacija za JN 03/2019 – download, postavljeno na portalu 08.03.2019
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 03/2019 — download, postavljeno na portalu 05.04.2019
 • Izmena konkursne dokumentacije za JN 03/2019 — download, postavljeno na portalu 05.04.2019
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 03/2019 -4- download, postavljeno na portalu 15.04.2019
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 03/2019 -1- download, postavljeno na portalu 25.04.2019
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 03/2019 -2- download, postavljeno na portalu 25.04.2019
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 03/2019 -3- download, postavljeno na portalu 25.04.2019
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 03/2019 -5- download, postavljeno na portalu 25.04.2019

JAVNA NABAVKA 02/2019 -RADOVI NA ODRŽAVANJU SEOSKIH VODOVODA-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 02/2019 – download, postavljeno na portalu 04.03.2019
 • Konkursna dokumentacija za JN 02/2019 – download, postavljeno na portalu 04.03.2019
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 02/2019 – download, postavljeno na portalu 15.03.2019
 • Obaveštenje o zaklučenom ugovoru za JN 02/2019 – download, postavljeno na portalu 25.03.2019

JAVNA NABAVKA 01/2019 -ELEKTRIČNE ENERGIJE-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 01/2019 – download, postavljeno na portalu 04.03.2019
 • Konkursna dokumentacija za JN 01/2019 – download, postavljeno na portalu 04.03.2019
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 01/2019 – download, postavljeno na portalu 05.04.2019


JAVNA NABAVKA 31/2018 -Motorna goriva i maziva-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 31/2018 – download, postavljeno na portalu 28.12.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 31/2018 – download, postavljeno na portalu 28.12.2018
 • Pitanja i odgovori za JN 31/2018 – download, postavljeno na portalu 15.01.2019
 • Izmena konkursne dokumentacije za JN 31/2018 – download, postavljeno na portalu 15.01.2019
 • Pitanja i odgovori za JN 31/2018 -2- download, postavljeno na portalu 17.01.2019
 • Izmena konkursne dokumentacije za JN 31/2018 -2- download, postavljeno na portalu 18.01.2019
 • Pitanja i odgovori za JN 31/2018 -3- download, postavljeno na portalu 18.01.2019
 • Pitanja i odgovori za JN 31/2018 -4- download, postavljeno na portalu 21.01.2019
 • Izmena konkursne dokumentacije za JN 31/2018 -3- download, postavljeno na portalu 21.01.2019
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 31/2018 -3- download, postavljeno na portalu 21.01.2019
 • Pitanja i odgovori za JN 31/2018 -5- download, postavljeno na portalu 25.01.2019
 • Izmena konkursne dokumentacije za JN 31/2018 -4- download, postavljeno na portalu 25.01.2019
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 31/2018 -4- download, postavljeno na portalu 31.01.2019
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 31/2018 -1- download, postavljeno na portalu 05.02.2019
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 31/2018 -2- download, postavljeno na portalu 08.02.2019
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 31/2018 -1- download, postavljeno na portalu 27.02.2019
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 31/2018 -2- download, postavljeno na portalu 14.03.2019

JAVNA NABAVKA 30/2018 -Održavanje softvera-

 • Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za JN 30/2018 – download, postavljeno na portalu 20.12.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 30/2018 – download, postavljeno na portalu 20.12.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 30/2018 -partija 1- download, postavljeno na portalu 03.01.2019
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 30/2018 -partija 2- download, postavljeno na portalu 03.01.2019
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 30/2018 -partija 2- download, postavljeno na portalu 31.01.2019
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 30/2018 -partija 1- download, postavljeno na portalu 11.02.2019

JAVNA NABAVKA 29/2018 -Usluge osiguranja-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 29/2018 – download, postavljeno na portalu 14.12.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 29/2018 – download, postavljeno na portalu 14.12.2018
 • Pitanja i odgovori za JN 29/2018 – download, postavljeno na portalu 18.12.2018
 • Izmena i dopuna za JN 29/2018 – download, postavljeno na portalu 18.12.2018
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 29/2018 – download, postavljeno na portalu 18.12.2018
 • Izmena konkursne dokumentacije za JN 29/2018 – download, postavljeno na portalu 18.12.2018
 • Pitanja i odgovori za JN 29/2018 -2- download, postavljeno na portalu 19.12.2018
 • Pitanja i odgovori za JN 29/2018 -3- download, postavljeno na portalu 21.12.2018
 • Izmena konkursne dokumentacije za JN 29/2018 -3- download, postavljeno na portalu 21.12.2018
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 29/2018 -3- download, postavljeno na portalu 21.12.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 29/2018 -1- download, postavljeno na portalu 31.12.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 29/2018 -2- download, postavljeno na portalu 31.12.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 29/2018 -3- download, postavljeno na portalu 31.12.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 29/2018 -1- download, postavljeno na portalu 24.01.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 29/2018 -2- download, postavljeno na portalu 24.01.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 29/2018 -3- download, postavljeno na portalu 24.01.2018

JAVNA NABAVKA 28/2018 -Nabavka vodomera i delova za vodomere-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 28/2018 – download, postavljeno na portalu 11.12.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 28/2018 – download, postavljeno na portalu 11.12.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 28/2018 — download, postavljeno na portalu 26.12.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 28/2018 — download, postavljeno na portalu 18.01.2018

JAVNA NABAVKA 27/2018 -Toneri i ketridži-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 27/2018 – download, postavljeno na portalu 28.11.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 27/2018 – download, postavljeno na portalu 28.11.2018
 • Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za JN 27/2018 – download, postavljeno na portalu 11.12.2018
 • Obaveštenje o zaključenom sporazumu za JN 27/2018 – download, postavljeno na portalu 24.12.2018

JAVNA NABAVKA 26/2018 -Potrošni materijal i oprema za laboratoriju-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 26/2018 – download, postavljeno na portalu 23.11.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 26/2018 – download, postavljeno na portalu 23.11.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 26/2018 -1- download, postavljeno na portalu 07.12.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 26/2018 -2- download, postavljeno na portalu 07.12.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 26/2018 -3- download, postavljeno na portalu 07.12.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 26/2018 -4- download, postavljeno na portalu 07.12.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 26/2018 -5- download, postavljeno na portalu 07.12.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 26/2018 -6- download, postavljeno na portalu 07.12.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 26/2018 -2- download, postavljeno na portalu 27.12.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 26/2018 -5- download, postavljeno na portalu 27.12.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 26/2018 -6- download, postavljeno na portalu 27.12.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 26/2018 -1- download, postavljeno na portalu 31.12.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 26/2018 -3- download, postavljeno na portalu 31.12.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 26/2018 -4- download, postavljeno na portalu 16.01.2019

JAVNA NABAVKA 25/2018 -Održavanje pumpi i reduktora-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 25/2018 – download, postavljeno na portalu 15.11.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 25/2018 – download, postavljeno na portalu 15.11.2018
 • Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za JN 25/2018 – download, postavljeno na portalu 04.12.2018
 • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu JN 25/2018 – download, postavljeno na portalu 10.12.2018

JAVNA NABAVKA 24/2018 -Usluge građevinske mehanizacije-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 24/2018 – download, postavljeno na portalu 28.09.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 24/2018 – download, postavljeno na portalu 28.09.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 24/2018 – download, postavljeno na portalu 18.10.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 24/2018 – download, postavljeno na portalu 05.11.2018

JAVNA NABAVKA 23/2018 -Materijal za održavanje i izgradnju objekata vodovoda i kanalizacije-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 23/2018 – download, postavljeno na portalu 14.09.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 23/2018 – download, postavljeno na portalu 14.09.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 23/2018 -3- download, postavljeno na portalu 25.10.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 23/2018 -4- download, postavljeno na portalu 25.10.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 23/2018 -5- download, postavljeno na portalu 25.10.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 23/2018 -6- download, postavljeno na portalu 25.10.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 23/2018 -2- download, postavljeno na portalu 26.10.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 23/2018 -1- download, postavljeno na portalu 26.10.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 23/2018 -7- download, postavljeno na portalu 26.10.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 23/2018 -2- download, postavljeno na portalu 02.11.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 23/2018 -1- download, postavljeno na portalu 07.11.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 23/2018 -3- download, postavljeno na portalu 07.11.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 23/2018 -5- download, postavljeno na portalu 07.11.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 23/2018 -4- download, postavljeno na portalu 08.11.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 23/2018 -6- download, postavljeno na portalu 08.11.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 23/2018 -7- download, postavljeno na portalu 13.11.2018
 • Odluka o izmeni ugovora za JN 23/2018 -7- download, postavljeno na portalu 21.02.2019

JAVNA NABAVKA 22/2018 -Građevinska mehanizacija-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 22/2018 – download, postavljeno na portalu 07.09.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 22/2018 – download, postavljeno na portalu 07.09.2018
 • Pitanja i odgovori za JN 22/2018 – download, postavljeno na portalu 12.09.2018
 • Pitanja i odgovori za JN 22/2018 -2- download, postavljeno na portalu 24.09.2018
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN 22/2018 — download, postavljeno na portalu 24.09.2018
 • Izmenjena konkursna dokumentacija za JN 22/2018 — download, postavljeno na portalu 24.09.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 22/2018 – download, postavljeno na portalu 09.10.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 22/2018 – download, postavljeno na portalu 30.10.2018

JAVNA NABAVKA 21/2018 -Hidromašinska oprema-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 21/2018 – download, postavljeno na portalu 28.08.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 21/2018 – download, postavljeno na portalu 28.08.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 21/2018 – download, postavljeno na portalu 13.09.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 21/2018 – download, postavljeno na portalu 26.09.2018

JAVNA NABAVKA 19/2018 -Motorna vozila-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 19/2018 – download, postavljeno na portalu 20.08.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 19/2018 – download, postavljeno na portalu 20.08.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 19/2018 – download, postavljeno na portalu 31.08.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 19/2018 – download, postavljeno na portalu 14.09.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 19/2018 – download, postavljeno na portalu 14.09.2018

JAVNA NABAVKA 20/2018 -Otklanjanje građevinskih, mašinskih i elektro nedostataka na PPV „Kamenica“-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 20/2018 – download, postavljeno na portalu 17.08.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 20/2018 – download, postavljeno na portalu 17.08.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 20/2018 – download, postavljeno na portalu 19.09.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 20/2018 – download, postavljeno na portalu 02.10.2018

JAVNA NABAVKA 18/2018 -Radovi na održavanju seoskih vodovoda-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 18/2018 – download, postavljeno na portalu 01.08.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 18/2018 – download, postavljeno na portalu 01.08.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 18/2018 – download, postavljeno na portalu 14.08.2018
 • Obaveštenje o zaključenju ugovora za JN 18/2018 – download, postavljeno na portalu 17.08.2018
 • Odluka o izmeni ugovora za JN 18/2018 – download, postavljeno na portalu 16.11.2018

JAVNA NABAVKA 17/2018 -Osvetljenje kruga Postrojenja za preradu otpadnih voda-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 17/2018 – download, postavljeno na portalu 31.07.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 17/2018 – download, postavljeno na portalu 31.07.2018
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN 17/2018 – download, postavljeno na portalu 07.08.2018
 • Pitanja i odgovori za JN 17/2018 – download, postavljeno na portalu 07.08.2018
 • Obaveštenje o produženju roka JN 17/2018 – download, postavljeno na portalu 07.08.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 17/2018 – download, postavljeno na portalu 22.08.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 17/2018 – download, postavljeno na portalu 30.08.2018

JAVNA NABAVKA 16/2018 -Hemikalije za proizvodnju vode-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 16/2018 – download, postavljeno na portalu 20.07.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 16/2018 – download, postavljeno na portalu 20.07.2018
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 16/2018 — download, postavljeno na portalu 26.07.2018
 • Izmena konkursne dokumentacije za JN 16/2018 — download, postavljeno na portalu 26.07.2018
 • Odgovor na pitanje za JN 16/2018 -1- download, postavljeno na portalu 26.07.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 16/2018 -1- download, postavljeno na portalu 07.08.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 16/2018 -2- download, postavljeno na portalu 08.08.2018
 • Obaveštenje o zaključenju ugovora za JN 16/2018 -1- download, postavljeno na portalu 20.08.2018
 • Obaveštenje o zaključenju ugovora za JN 16/2018 -2- download, postavljeno na portalu 27.08.2018

JAVNA NABAVKA 15/2018 -Hidromašinska oprema-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 15/2018 – download, postavljeno na portalu 12.07.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 15/2018 – download, postavljeno na portalu 12.07.2018
 • Pitanja i odgovori za JN 15/2018 — download, postavljeno na portalu 16.07.2018
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN 15/2018 — download, postavljeno na portalu 16.07.2018
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 15/2018 — download, postavljeno na portalu 16.07.2018
 • Odluka o obustavi postupka za JN 15/2018 -2- download, postavljeno na portalu 27.07.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 15/2018 -3- download, postavljeno na portalu 27.07.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 15/2018 -1- download, postavljeno na portalu 01.08.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 15/2018 -3- download, postavljeno na portalu 03.08.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 15/2018 -1- download, postavljeno na portalu 13.08.2018

JAVNA NABAVKA 14/2018 -Oprema, građevinski i elektro radovi na rekonstrukciji crpnih stanica Radino brdo, Smrdan i Mrčić.-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 14/2018 – download, postavljeno na portalu 06.07.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 14/2018 – download, postavljeno na portalu 06.07.2018
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacija za JN 14/2018 – download, postavljeno na portalu 09.07.2018
 • Pitanja i odgovori za JN 14/2018 – download, postavljeno na portalu 09.07.2018
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 14/2018 – download, postavljeno na portalu 09.07.2018
 • Pitanja i odgovori za JN 14/2018 -2- download, postavljeno na portalu 13.07.2018
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN 14/2018 — download, postavljeno na portalu 13.07.2018
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 14/2018 — download, postavljeno na portalu 13.07.2018
 • Pitanja i odgovori za JN 14/2018 -3- download, postavljeno na portalu 17.07.2018
 • Pitanja i odgovori za JN 14/2018 -4- download, postavljeno na portalu 19.07.2018
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN 14/2018 -3- download, postavljeno na portalu 19.07.2018
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 14/2018 -3- download, postavljeno na portalu 19.07.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 14/2018 — download, postavljeno na portalu 07.08.2018
 • Obaveštenje o zaključenju ugovora za JN 14/2018 — download, postavljeno na portalu 17.08.2018

JAVNA NABAVKA 13/2018 -Građevinski materijal-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 13/2018 – download, postavljeno na portalu 29.06.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 13/2018 – download, postavljeno na portalu 29.06.2018
 • Pitanja i odgovori za JN 13/2018 – download, postavljeno na portalu 11.07.2018
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN 13/2018 – download, postavljeno na portalu 11.07.2018
 • Pitanja i odgovori za JN 13/2018 – download, postavljeno na portalu 19.07.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 13/2018 -1- download, postavljeno na portalu 31.07.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 13/2018 -2- download, postavljeno na portalu 31.07.2018
 • Obaveštenje o zaključenju ugovora za JN 13/2018 -1- download, postavljeno na portalu 17.08.2018
 • Obaveštenje o zaključenju ugovora za JN 13/2018 -2- download, postavljeno na portalu 17.08.2018

JAVNA NABAVKA 12/2018 -Prevoz rasutog materijala-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 12/2018 – download, postavljeno na portalu 20.06.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 12/2018 – download, postavljeno na portalu 20.06.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 12/2018 – download, postavljeno na portalu 03.07.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 12/2018 – download, postavljeno na portalu 12.07.2018

JAVNA NABAVKA 11/2018 -Oprema za doziranje i pripremu procesnih hemikalija na PPV Divčibare-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 11/2018 – download, postavljeno na portalu 28.05.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 11/2018 – download, postavljeno na portalu 28.05.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 11/2018 -partija 1- download, postavljeno na portalu 13.06.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 11/2018 -partija 2- download, postavljeno na portalu 13.06.2018
 • Obaveštenje o zaključenju ugovora za JN 11/2018 -partija 1- download, postavljeno na portalu 26.06.2018
 • Obaveštenje o zaključenju ugovora za JN 11/2018 -partija 2- download, postavljeno na portalu 27.06.2018

JAVNA NABAVKA 10/2018 -Materijal za održavanje i izgradnju objekata vodovoda i kanalizacije-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 10/2018 – download, postavljeno na portalu 26.04.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 10/2018 – download, postavljeno na portalu 26.04.2018
 • Odgovor na pitanje br.1 za JN 10/2018 – download, postavljeno na portalu 11.05.2018
 • Odgovor na pitanje br.2 za JN 10/2018 – download, postavljeno na portalu 22.05.2018
 • Odgovor na pitanje br.3 za JN 10/2018 – download, postavljeno na portalu 25.05.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 10/2018 – download, postavljeno na portalu 31.05.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 10/2018 – download, postavljeno na portalu 01.06.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 10/2018 – download, postavljeno na portalu 01.06.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 10/2018 – download, postavljeno na portalu 01.06.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 10/2018 -3- download, postavljeno na portalu 15.06.2018
 • Obaveštenje o dodeli ugovora za JN 10/2018 -1- download, postavljeno na portalu 18.06.2018
 • Obaveštenje o dodeli ugovora za JN 10/2018 -2- download, postavljeno na portalu 18.06.2018
 • Obaveštenje o dodeli ugovora za JN 10/2018 -5- download, postavljeno na portalu 18.06.2018
 • Obaveštenje o dodeli ugovora za JN 10/2018 -4- download, postavljeno na portalu 21.06.2018
 • Obaveštenje o dodeli ugovora za JN 10/2018 -3- download, postavljeno na portalu 04.07.2018
 • Odluka o izmeni ugovora za JN 10/2018 -partija 1- download, postavljeno na portalu 19.09.2018

JAVNA NABAVKA 09/2018-Asfaltiranje manjih površina i rupa nastalih zbog radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži –

 • Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za JN 09/2018 – download, postavljeno na portalu 05.04.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 09/2018 – download, postavljeno na portalu 05.04.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 09/2018 — download, postavljeno na portalu 17.04.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 09/2018 — download, postavljeno na portalu 09.05.2018

JAVNA NABAVKA 08/2018-Nabavka sredstava za održavanje higijene –

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 08/2018 – download, postavljeno na portalu 30.03.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 08/2018 – download, postavljeno na portalu 30.03.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 08/2018 -1- download, postavljeno na portalu 17.04.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 08/2018 -2- download, postavljeno na portalu 17.04.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 08/2018 -1- download, postavljeno na portalu 07.05.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 08/2018 -2- download, postavljeno na portalu 07.05.2018

JAVNA NABAVKA 07/2018-Ispitivanje kvaliteta vode-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 07/2018 – download, postavljeno na portalu 09.03.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 07/2018 – download, postavljeno na portalu 09.03.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 07/2018 -1- download, postavljeno na portalu 23.03.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 07/2018 -2- download, postavljeno na portalu 23.03.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 07/2018 -1- download, postavljeno na portalu 28.03.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 07/2018 -2- download, postavljeno na portalu 03.04.2018


JAVNA NABAVKA 06/2018-Usluge građevinske mehanizacije-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 06/2018 – download, postavljeno na portalu 09.03.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 06/2018 – download, postavljeno na portalu 09.03.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 06/2018 -1- download, postavljeno na portalu 28.03.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 06/2018 -2- download, postavljeno na portalu 28.03.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 06/2018 -1- download, postavljeno na portalu 03.04.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 06/2018 -2- download, postavljeno na portalu 05.04.2018


JAVNA NABAVKA 05/2018-Vodovodni materijal-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 05/2018 – download, postavljeno na portalu 05.03.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 05/2018 – download, postavljeno na portalu 05.03.2018
 • Izmenjena konkursna dokumentacija za JN 05/2018 – download, postavljeno na portalu 21.03.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 05/2018 -partija 1- download, postavljeno na portalu 13.04.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 05/2018 -partija 2- download, postavljeno na portalu 13.04.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 05/2018 -partija 3- download, postavljeno na portalu 13.04.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 05/2018 -partija 4- download, postavljeno na portalu 13.04.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 05/2018 -partija 1- download, postavljeno na portalu 18.04.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 05/2018 -partija 2- download, postavljeno na portalu 18.04.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 05/2018 -partija 3- download, postavljeno na portalu 18.04.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 05/2018 -partija 4- download, postavljeno na portalu 20.04.2018


JAVNA NABAVKA 04/2018-Radovi na održavanju zaštitne zone objekata-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 04/2018 – download, postavljeno na portalu 05.03.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 04/2018 – download, postavljeno na portalu 05.03.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 04/2018 – download, postavljeno na portalu 21.03.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 04/2018 – download, postavljeno na portalu 26.03.2018


JAVNA NABAVKA 03/2018-Kancelarijski materijal-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 03/2018 – download, postavljeno na portalu 22.02.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 03/2018 – download, postavljeno na portalu 22.02.2018
 • Pitanja i odgovori za JN 03/2018 – download, postavljeno na portalu 26.02.2018
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 03/2018 – download, postavljeno na portalu 01.03.2018
 • Pitanja i odgovori za JN 03/2018 -2- download, postavljeno na portalu 01.03.2018
 • Izmene i dopune JN 03/2018 — download, postavljeno na portalu 01.03.2018
 • Pitanja i odgovori za JN 03/2018 -3- download, postavljeno na portalu 05.03.2018
 • Izmene i dopune JN 03/2018 -2- download, postavljeno na portalu 06.03.2018
 • Obaveštenje o produženju roka JN 03/2018 — download, postavljeno na portalu 06.03.2018
 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava JN 03/2018 — download, postavljeno na portalu 12.03.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 03/2018 -1- download, postavljeno na portalu 16.03.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 03/2018 -2- download, postavljeno na portalu 16.03.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 03/2018 -1- download, postavljeno na portalu 27.03.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 03/2018 -2- download, postavljeno na portalu 29.03.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 03/2018 -3- download, postavljeno na portalu 27.04.2018
 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN 03/2018 -2- download, postavljeno na portalu 04.05.2018
 • Obaveštenje o zaključenju ugovora za JN 03/2018 -3- download, postavljeno na portal 06.08.2018


JAVNA NABAVKA 02/2018-Asfaltiranje-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 02/2018 – download, postavljeno na portalu 22.02.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 02/2018 – download, postavljeno na portalu 22.02.2018
 • Odluka o obustavi postupka za JN 02/2018 – download, postavljeno na portalu 26.03.2018


JAVNA NABAVKA 01/2018-Električna energija-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 01/2018 – download, postavljeno na portalu 14.02.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 01/2018 – download, postavljeno na portalu 14.02.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 01/2018 – download, postavljeno na portalu 22.03.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 01/2018 – download, postavljeno na portalu 19.04.2018


JAVNA NABAVKA 28/2017-Kamion kiper-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 28/2017 – download, postavljeno na portalu 06.02.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 28/2017 – download, postavljeno na portalu 06.02.2018
 • Pitanja i odgovori za JN 28/2017 – download, postavljeno na portalu 09.02.2018
 • Pitanja i odgovori za JN 28/2017 -2- download, postavljeno na portalu 20.02.2018
 • Izmena konkursne dokumentacije JN 28/2017 -2- download, postavljeno na portalu 19.02.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 28/2017 — download, postavljeno na portalu 12.03.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 28/2017 — download, postavljeno na portalu 14.04.2018


JAVNA NABAVKA 27/2017-Jednostavni građevinski radovi-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 27/2017 – download, postavljeno na portalu 12.01.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 27/2017 – download, postavljeno na portalu 12.01.2018
 • Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za JN 27/2017 – download, postavljeno na portalu 24.01.2018
 • Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma za JN 27/2017 – download, postavljeno na portalu 30.01.2018


JAVNA NABAVKA 26/2017-Radova na revitalizaciji flokulatora i taložnika na starom postrojenju za preradu vode za piće-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 26/2017 – download, postavljeno na portalu 09.01.2018
 • Konkursna dokumentacija za JN 26/2017 – download, postavljeno na portalu 09.01.2018
 • Odluka za JN 26/2017 – download, postavljeno na portalu 22.01.2018
 • Odluka o izmeni dodele za JN 26/2017 – download, postavljeno na portalu 30.01.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za 26/2017 – download, postavljeno na portalu 12.02.2018
 • Odluka o izmeni ugovora 26/2017 – download, postavljeno na portalu 17.05.2018

JAVNA NABAVKA 25/2017-Potrošni materijal i oprema za laboratoriju-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 25/2017 – download, postavljeno na portalu 19.12.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 25/2017 – download, postavljeno na portalu 19.12.2017
 • Izmena, ispravka tehničke greške za JN 25/2017 – download, postavljeno na portalu 20.12.2017
 • Pitanja i odgovori za JN 25/2017 – download, postavljeno na portalu 28.12.2017
 • Izmene i dopune za JN 25/2017 – download, postavljeno na portalu 28.12.2017
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 25/2017 – download, postavljeno na portalu 28.12.2017
 • Pitanja i odgovori za JN 25/2017 -2- download, postavljeno na portalu 08.01.2018
 • Izmene i dopune za JN 25/2017 -2- download, postavljeno na portalu 08.01.2018
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 25/2017 -2- download, postavljeno na portalu 08.01.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 25/2017 -3- download, postavljeno na portalu 22.01.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 25/2017 -4- download, postavljeno na portalu 22.01.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 25/2017 -1- download, postavljeno na portalu 19.01.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 25/2017 -2- download, postavljeno na portalu 19.01.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 25/2017 -5- download, postavljeno na portalu 19.01.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 25/2017 -6- download, postavljeno na portalu 19.01.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 25/2017 -7- download, postavljeno na portalu 19.01.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 25/2017 -7- download, postavljeno na portalu 30.01.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 25/2017 -1- download, postavljeno na portalu 30.01.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 25/2017 -2- download, postavljeno na portalu 07.02.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 25/2017 -3- download, postavljeno na portalu 05.02.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 25/2017 -6- download, postavljeno na portalu 02.02.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 25/2017 -8- download, postavljeno na portalu 02.02.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 25/2017 -4- download, postavljeno na portalu 09.02.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 25/2017 -5- download, postavljeno na portalu 09.02.2018

JAVNA NABAVKA 24/2017-Motornih goriva, ulja i maziva-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 24/2017 – download, postavljeno na portalu 14.12.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 24/2017 – download, postavljeno na portalu 14.12.2017
 • Odgovori na pitanja za JN 24/2017 -1- download, postavljeno na portalu 26.12.2017
 • Izmena konkursne dokumentacije za JN 24/2017 -1- download, postavljeno na portalu 26.12.2017
 • Odgovori na pitanja za JN 24/2017 -2- download, postavljeno na portalu 29.12.2017
 • Izmena konkursne dokumentacije za JN 24/2017 -2- download, postavljeno na portalu 29.12.2017
 • Pitanja i odgovori za JN 24/2017 -3- download, postavljeno na portalu 08.01.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 24/2017 -1- download, postavljeno na portalu 31.01.2018
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 24/2017 -2- download, postavljeno na portalu 31.01.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 24/2017 -2- download, postavljeno na portalu 21.02.2018
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 24/2017 -1- download, postavljeno na portalu 13.03.2018

JAVNA NABAVKA 23/2017-Usluge osiguranja-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 23/2017 – download, postavljeno na portalu 30.11.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 23/2017 – download, postavljeno na portalu 30.11.2017
 • Pitanja i odgovori JN 23/2017 – download, postavljeno na portalu 01.12.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 23/2017 -partija 1- download, postavljeno na portalu 14.12.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 23/2017 -partija 2- download, postavljeno na portalu 14.12.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 23/2017 -partija 3- download, postavljeno na portalu 14.12.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 23/2017 -partija 1- download, postavljeno na portalu 22.12.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 23/2017 -partija 2- download, postavljeno na portalu 22.12.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 23/2017 -partija 3- download, postavljeno na portalu 22.12.2017

JAVNA NABAVKA 22/2017-Kvarcni pesak-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 22/2017 – download, postavljeno na portalu 08.11.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 22/2017 – download, postavljeno na portalu 08.11.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 22/2017 – download, postavljeno na portalu 22.11.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 22/2017 – download, postavljeno na portalu 01.12.2017

JAVNA NABAVKA 21/2017-Građevinski radovi na rekonstrukciji crpnih stanica „Bair“, „Janko Janković i „Radino brdo“.-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 21/2017 – download, postavljeno na portalu 06.11.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 21/2017 – download, postavljeno na portalu 06.11.2017
 • Izmenjena dokumentacija za JN 21/2017 – download, postavljeno na portalu 07.11.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 21/2017 – download, postavljeno na portalu 17.11.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 21/2017 – download, postavljeno na portalu 27.11.2017

JAVNA NABAVKA 20/2017-Održavanje pumpi i reduktora-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 20/2017 – download, postavljeno na portalu 27.10.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 20/2017 – download, postavljeno na portalu 27.10.2017
 • Pitanja i odgovori za JN 20/2017 – download, postavljeno na portalu 03.11.2017
 • Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za JN 20/2017 – download, postavljeno na portalu 13.11.2017
 • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu JN 20/2017 – download, postavljeno na portalu 17.11.2017

JAVNA NABAVKA 19/2017-ELEKTROMATERIJAL-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 19/2017 – download, postavljeno na portalu 13.10.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 19/2017 – download, postavljeno na portalu 13.10.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 19/2017 – download, postavljeno na portalu 27.10.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovora za JN 19/2017 – download, postavljeno na portalu 13.11.2017

JAVNA NABAVKA 18/2017-RADOVI NA ODRŽAVANJU SEOSKIH VODOVODA-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 18/2017 – download, postavljeno na portalu 01.09.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 18/2017 – download, postavljeno na portalu 01.09.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 18/2017 – download, postavljeno na portalu 12.09.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 18/2017 – download, postavljeno na portalu 15.09.2017

JAVNA NABAVKA 17/2017-PREVOZ RASUTOG MATERIJALA-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 17/2017 – download, postavljeno na portalu 26.07.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 17/2017 – download, postavljeno na portalu 26.07.2017
 • Pitanja i odgovori za JN 17/2017 – download, postavljeno na portalu 28.07.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 17/2017 – download, postavljeno na portalu 09.08.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 17/2017 – download, postavljeno na portalu 16.08.2017

JAVNA NABAVKA 16/2017-VODOVODNI MATERIJAL-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 16/2017 – download, postavljeno na portalu 21.07.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 16/2017 – download, postavljeno na portalu 21.07.2017
 • Pojašnjenje dokumentacije za JN 16/2017 – download, postavljeno na portalu 28.07.2017
 • Konkursna dokumentacija izmenjena JN 16/2017 – download, postavljeno na portalu 28.07.2017
 • Konkursna dokumentacija izmenjena JN 16/2017 -2- download, postavljeno na portalu 16.08.2017
 • Obaveštenje o produženju roka JN 16/2017 — download, postavljeno na portalu 16.08.2017
 • Odgovor na pitanje JN 16/2017 — download, postavljeno na portalu 16.08.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 16/2017 -partija 2- download, postavljeno na portalu 04.09.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 16/2017 -partija 4- download, postavljeno na portalu 07.09.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 16/2017 -partija 5- download, postavljeno na portalu 07.09.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 16/2017 -partija 7- download, postavljeno na portalu 07.09.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 16/2017 -partija 8- download, postavljeno na portalu 13.09.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 16/2017 -partija 1- download, postavljeno na portalu 13.09.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 16/2017 -partija 6- download, postavljeno na portalu 14.09.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 16/2017 -partija 11- download, postavljeno na portalu 08.09.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 16/2017 -partija 3- download, postavljeno na portalu 08.09.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 16/2017 -partija 9- download, postavljeno na portalu 15.09.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 16/2017 -partija 10- download, postavljeno na portalu 15.09.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 16/2017 -partija 11- download, postavljeno na portalu 22.09.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 16/2017 -partija 2- download, postavljeno na portalu 22.09.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 16/2017 -partija 3- download, postavljeno na portalu 03.09.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 16/2017 -partija 4- download, postavljeno na portalu 26.09.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 16/2017 -partija 5- download, postavljeno na portalu 26.09.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 16/2017 -partija 6- download, postavljeno na portalu 04.10.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 16/2017 -partija 7- download, postavljeno na portalu 26.09.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 16/2017 -partija 9- download, postavljeno na portalu 03.10.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 16/2017 -partija 10- download, postavljeno na portalu 04.10.2017
 • Odluka o izmeni ugovora za JN 16/2017 -4- download, postavljeno na portalu 19.09.2018

JAVNA NABAVKA 15/2017-VODOMERI I DELOVI ZA VODOMERE-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 15/2017 – download, postavljeno na portalu 28.06.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 15/2017 – download, postavljeno na portalu 28.06.2017
 • Pitanja i odgovori za JN 15/2017 – download, postavljeno na portalu 24.07.2017
 • Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN 15/2017 – download, postavljeno na portalu 24.07.2017
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 15/2017 – download, postavljeno na portalu 24.07.2017
 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava JN 15/2017 – download, postavljeno na portalu 28.07.2017
 • Pitanja i odgovori za JN 15/2017 -2- download, postavljeno na portalu 28.07.2017
 • Obaveštenje o produženju roka JN 15/2017 – download, postavljeno na portalu 20.09.2017
 • Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN 15/2017- download, postavljeno na portalu 20.09.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 15/2017- download,postavljeno na portalu 02.11.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 15/2017- download,postavljeno na portalu 16.11.2017

JAVNA NABAVKA 14/2017-RADOVI NA ODRŽAVANJU ZAŠTITNE ZONE OBJEKATA VODOVODA-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 14/2017 – download, postavljeno na portalu 23.06.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 14/2017 – download, postavljeno na portalu 23.06.2017
 • Pitanja i odgovori za JN 14/2017 – download, postavljeno na portalu 27.06.2017
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 14/2017 – download, postavljeno na portalu 27.06.2017
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN 14/2017 – download, postavljeno na portalu 27.06.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 14/2017 – – download, postavljeno na portalu 07.07.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 14/2017 – – download, postavljeno na portalu 12.07.2017

JAVNA NABAVKA 13/2017.-HEMIKALIJE ZA PROIZVODNJU VODE ZA PIĆE-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 13/2017 – download, postavljeno na portalu 19.06.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 13/2017 – download, postavljeno na portalu 19.06.2017
 • Pitanja i odgovori za JN 13/2017 – download, postavljeno na portalu 21.06.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 13/2017 -partija 1 – download, postavljeno na portalu 07.07.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 13/2017 -partija 2 – download, postavljeno na portalu 07.07.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 13/2017 -partija 3 – download, postavljeno na portalu 07.07.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 13/2017 -partija 1 – download, postavljeno na portalu 24.07.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 13/2017 -partija 2 – download, postavljeno na portalu 24.07.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 13/2017 -partija 3 – download, postavljeno na portalu 24.07.2017

JAVNA NABAVKA 12/2017.-LIČNE ZAŠTITNE OPREME-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 12/2017 – download, postavljeno na portalu 16.05.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 12/2017 – download, postavljeno na portalu 16.05.2017
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 12/2017 – download, postavljeno na portalu 20.06.2017
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN 12/2017 – download, postavljeno na portalu 20.06.2017
 • Pitanja i odgovori za JN 12/2017 – download, postavljeno na portalu 20.06.2017
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 12/2017 – download, postavljeno na portalu 21.06.2017
 • Pitanja i odgovori za JN 12/2017 -2- download, postavljeno na portalu 21.06.2017
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN 12/2017 – download, postavljeno na portalu 21.06.2017
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 12/2017 – download, postavljeno na portalu 26.06.2017
 • Pitanja i odgovori za JN 12/2017 -3- download, postavljeno na portalu 26.06.2017
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN 12/2017 – download, postavljeno na portalu 26.06.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 12/2017 -partija 1- download, postavljeno na portalu 14.07.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 12/2017 -partija 2- download, postavljeno na portalu 14.07.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 12/2017 -partija 3- download, postavljeno na portalu 14.07.2017
 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN 12/2017 — download, postavljeno na portalu 19.07.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 12/2017 -partija 3- download, postavljeno na portalu 02.08.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 12/2017 -partija 1- download, postavljeno na portalu 04.01.2018

JAVNA NABAVKA 11/2017.-GRAĐEVINSKI MATERIJAL-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 11/2017 – download, postavljeno na portalu 18.05.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 11/2017 – download, postavljeno na portalu 18.05.2017
 • Pitanja i odgovori za JN 11/2017 – download, postavljeno na portalu 01.06.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 11/2017 -partija 1 i 2- download, postavljeno na portalu 29.06.2017
 • Odbaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 11/2017 -partija 2- download, postavljeno na portalu 10.07.2017
 • Odbaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 11/2017 -partija 1- download, postavljeno na portalu 11.07.2017

JAVNA NABAVKA 10/2017.-GUME-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 10/2017 – download, postavljeno na portalu 18.05.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 10/2017 – download, postavljeno na portalu 18.05.2017
 • Pitanja i odgovori za JN 10/2017 – download, postavljeno 25.05.2017
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 10/2017 – download, postavljeno 25.05.2017
 • Izmena konkursne dokumentacije za JN 10/2017 – download, postavljeno 25.05.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 10/2017 — download, postavljeno na portalu 06.06.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 10/2017 — download, postavljeno na portalu 19.06.2017

JAVNA NABAVKA 09/2017.-ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 09/2017 – download, postavljeno na portalu 10.05.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 09/2017 – download, postavljeno na portalu 10.05.2017
 • Obaveštenje o dodeli ugovora za JN 09/2017 – download, postavljeno 19.05.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 09/2017 – download, postavljeno 01.06.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 09/2017 – download, postavljeno na portalu 19.05.2017

JAVNA NABAVKA 08/2017.-MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I IZGRADNJU OBJEKATA VODOVODA I KANALIZACIJE-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 08/2017 – download, postavljeno na portalu 27.04.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 08/2017 – download, postavljeno na portalu 27.04.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 08/2017 -partija 4- download, postavljeno 05.06.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 08/2017 -partija 1- download, postavljeno 06.06.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 08/2017 -partija 2- download, postavljeno 06.06.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 08/2017 -partija 3- download, postavljeno 06.06.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 08/2017 -partija 1- download, postavljeno na portalu 20.06.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 08/2017 -partija 2- download, postavljeno na portalu 20.06.2017

JAVNA NABAVKA 07/2017.-Oprema za automatsku pripremu polielektrolita-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 07/2017 – download, postavljeno na portalu 21.04.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 07/2017 – download, postavljeno na portalu 21.04.2017
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacija za JN 07/2017 – download, postavljeno na portalu 24.04.2017
 • Pitanja i odgovori za JN 07/2017 – download, postavljeno na portalu 27.04.2017
 • Pitanja i odgovori 2 za JN 07/2017 – download, postavljeno 27.04.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 07/2017 – download, postavljeno 05.05.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 07/2017 – download, postavljeno 18.05.2017

JAVNA NABAVKA 06/2017.-Održavanje specijalnih vozila-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 06/2017 – download, postavljeno na portalu 21.03.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 06/2017 – download, postavljeno na portalu 21.03.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 06/2017 – download, postavljeno na portalu 10.04.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 06/2017 -partija 1- download, postavljeno na portalu 13.04.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 06/2017 -partija 2- download, postavljeno na portalu 13.04.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 06/2017 -partija 3- download, postavljeno na portalu 13.04.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 06/2017 -partija 4- download, postavljeno na portalu 13.04.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 06/2017 -partija 5- download, postavljeno na portalu 13.04.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 06/2017 -partija 6- download, postavljeno na portalu 13.04.2017

JAVNA NABAVKA 05/2017.-Sredstva za održavanje higijene-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 05/2017 – download, postavljeno na portalu 15.03.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 05/2017 – download, postavljeno na portalu 15.03.2017
 • Pitanja i odgovori za JN 05/2017 – download, postavljeno na portalu 21.03.2017
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 05/2017 – download, postavljeno na portalu 21.03.2017
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN 05/2017 – download, postavljeno na portalu 21.03.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 05/2017 – download, postavljeno na portalu 31.03.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovuru za JN 05/2017 -partija 1- download, postavljeno na portalu 13.04.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 05/2017 -partija 2- download, postavljeno na portalu 13.04.2017

JAVNA NABAVKA 04/2017.-Usluga ispitivanja kvaliteta vode-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 04/2017 – download, postavljeno na portalu 03.03.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 04/2017 – download, postavljeno na portalu 03.03.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 04/2017 -partija 1- download, postavljeno na portalu 15.03.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 04/2017 -partija 2-download, postavljeno na portalu 15.03.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 04/2017 -partija 2-download, postavljeno na portalu 27.03.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 04/2017 -partija 1-download, postavljeno na portalu 28.03.2017

JAVNA NABAVKA 03/2017.-Usluge građevinske mehanizacije-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 03/2017 – download, postavljeno na portalu 06.02.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 03/2017 – download, postavljeno na portalu 06.02.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 03/2017 -partija 1 i 2- download, postavljeno na portalu 21.02.2017
 • Obaveštenje za JN 03/2017 -partija 1- download, postavljeno na portalu 03.03.2017
 • Obaveštenje za JN 03/2017 -partija 2- download, postavljeno na portalu 03.03.2017

JAVNA NABAVKA 02/2017.-Asfaltiranje-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 02/2017 – download, postavljeno na portalu 03.02.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 02/2017 – download, postavljeno na portalu 03.02.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 02/2017 – download, postavljeno na portalu 20.02.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 02/2017 – download, postavljeno na portalu 02.03.2017

JAVNA NABAVKA 01/2017.-Električna energija-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 01/2017 – download, postavljeno na portalu 27.01.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 01/2017 – download, postavljeno na portalu 27.01.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 01/2017 — download, postavljeno na portalu 28.02.2017
 • Obaveštenje o zaključenju ugovora za JN 01/2017 — download, postavljeno na portalu 03.04.2017

JAVNA NABAVKA 30/2016.-Kancelarijski materijal-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 30/2016 – download, postavljeno na portalu 09.01.2017
 • Konkursna dokumentacija za JN 30/2016 – download, postavljeno na portalu 09.01.2017
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN 30/2016 – download, postavljeno na portalu 16.01.2017
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 30/2016 -partije 1,2,3- download, postavljeno na portalu 30.01.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 30/2016 -partija 1- download, postavljeno na portalu 13.02.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 30/2016 -partija 3- download, postavljeno na portalu 13.02.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 30/2016 -partija 2- download, postavljeno na portalu 17.02.2017

JAVNA NABAVKA 29/2016.-Goriva i maziva-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 29/2016 – download, postavljeno na portalu 30.12.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 29/2016 – download, postavljeno na portalu 30.12.2016
 • Pojašnjenja konkursne dokumentacije za JN 29/2016 – download, postavljeno na portalu 05.01.2017
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN 29/2016 – download, postavljeno na portalu 05.01.2017
 • Odgovor na pitanje 2 za JN 29/2016 – download, postavljeno na portalu 10.01.2017
 • Odgovor na pitanje 3 za JN 29/2016 – download, postavljeno na portalu 13.01.2017
 • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 za JN 29/2016 – download, postavljeno na portalu 23.01.2017
 • Izmene konkursne dokumentacije za JN 29/2016 – download, postavljeno na portalu 25.01.2017
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 29/2016 – download, postavljeno na portalu 25.01.2017
 • Odluka o dodeli ugovor za JN 29/2016 -partija 1- download, postavljeno na portalu 03.02.2017
 • Odluka o dodeli ugovor za JN 29/2016 -partija 2- download, postavljeno 07.02.2017
 • Odluka o dodeli ugovor za JN 29/2016 -partija 3- download, postavljeno 07.02.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 29/2016 — download, postavljeno 22.02.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 29/2016 -partija 2- download, postavljeno 27.02.2017
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 29/2016 -partija 3- download, postavljeno 03.03.2017

JAVNA NABAVKA 28/2016. -Jednostavni gradevinski radovi-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 28/2016 – download, postavljeno na portalu 07.12.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 28/2016 – download, postavljeno na portalu 07.12.2016
 • Izmene i dopune za JN 28/2016 – download, postavljeno 13.12.2016
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 28/2016 – download, postavljeno 13.12.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 28/2016 – download, postavljeno 26.12.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 28/2016 – download, postavljeno 25.01.2017

JAVNA NABAVKA 27/2016. -Teretno vozilo-trostrani kiper-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 27/2016 – download, postavljeno na portalu 05.12.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 27/2016 – download, postavljeno na portalu 05.12.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 27/2016 – download, postavljeno na portalu 15.12.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 27/2016 — download, 18.01.2017

JAVNA NABAVKA 26/2016. -Građevinski materijal-

 • Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za JN 26/2016 – download, postavljeno na portalu 24.11.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 26/2016 – download, postavljeno na portalu 24.11.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN26/2016 partije  3 i 4. –download-, postavljeno 08/12/2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 26/2016 -partija 3- download, 27.12.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 26/2016 -partija 4- download, 27.12.2016

JAVNA NABAVKA 25/2016. -Usluge prevoza rasutog materijala-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 25/2016 – download, postavljeno na portalu 10.11.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 25/2016 – download, postavljeno na portalu 10.11.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 25/2016 – download, postavljeno na portalu 23.11.2016

JAVNA NABAVKA 24/2016. -Usluge osiguranja-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 24/2016 – download, postavljeno na portalu 10.11.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 24/2016 – download, postavljeno na portalu 10.11.2016
 • Pitanja i odgovori za JN 24/2016 – download, 15.11.2016
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN 24/2016 – download, 15.11.2016
 • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN 24/2016 – download, 15.11.2016
 • Pitanja i odgovori za JN 24/2016 -broj2- download, 15.11.2016
 • Pitanja i odgovori za JN 24/2016 -broj3- download, 21.11.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 24/2016 -partija 2- download, postavljeno na portalu 09.12.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 24/2016 -partija 1- download, postavljeno na portalu 12.12.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 24/2016 -partija 3- download, postavljeno na portalu 14.12.2016
 • Ispravka odluke o dodeli ugovora JN 24/2016 -partija 3- download, postavljeno na portalu 26.12.2016

JAVNA NABAVKA 23/2016. -Održavanje cisterni-

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 23/2016 – download, postavljeno na portalu 28.10.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 23/2016 – download, postavljeno na portalu 28.10.2016
 • Odluka o obustavi postupka za JN 23/2016 -partija 1- download, postavljeno 16.11.2016
 • Odluka o obustavi postupka za JN 23/2016 -partija 2- download, postavljeno 16.11.2016
 • Odluka o obustavi postupka za JN 23/2016 -partija 3- download, postavljeno 16.11.2016
 • Odluka o obustavi postupka za JN 23/2016 -partija 4- download, postavljeno 16.11.2016
 • Obaveštenje o obustavi postupka za JN 23/2016 -partija 1- download, postavljeno 22.11.2016
 • Obaveštenje o obustavi postupka za JN 23/2016 -partija 2- download, postavljeno 22.11.2016
 • Obaveštenje o obustavi postupka za JN 23/2016 -partija 3- download, postavljeno 22.11.2016
 • Obaveštenje o obustavi postupka za JN 23/2016 -partija 4- download, postavljeno 22.11.2016

JAVNA NABAVKA 22/2016. – Materijal za održavanje hidromašinske opreme –

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 22/2016 – download, postavljeno na portalu 17.10.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 22/2016 – download, postavljeno na portalu 17.10.2016
 • Pitanja i odgovori za JN 22/2016 – download, postavljeno na portalu 20.10.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 22/2016 -partija 3 i 4- download, postavljeno 31.10.2016
 • Obaveštenje o zaključenju ugovora za JN 22/2016 -partija 3 download, postavljeno 14.11.2016
 • Obaveštenje o zaključenju ugovora za JN 22/2016 -partija 4- download, postavljeno 14.11.2016

JAVNA NABAVKA 21/2016. – Održavanje pumpi i reduktora –

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 21/2016 – download, postavljeno na portalu 11.10.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 21/2016 – download, postavljeno na portalu 11.10.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 21/2016 – download, postavljeno na portalu 01.11.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 21/2016 – download, postavljeno na portalu 17.11.2016

JAVNA NABAVKA 20/2016. – Radova po projektu daljinskog nadzora i upravljanja sistemima vodosnabdevanja IV faza –

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 20/2016 – download, postavljeno 06.12.2016
 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 20/2016 – download, postavljeno 11.10.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 20/2016 – download, postavljeno 11.10.2016
 • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN 20/2016 – download, postavljeno 27.10.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 20/2016 – download, postavljeno 17.11.2016

JAVNA NABAVKA 19/2016. – Potrošni materijal i oprema za laboratoriju

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 19/2016 – download, postavljeno 22.09.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 19/2016 – download, postavljeno 22.09.2016
 • Pitanja i odgovori za JN 19/2016 – broj 1 – download, postavljeno 26.09.2016
 • Pitanja i odgovori za JN 19/2016 – broj 2 – download, postavljeno 28.09.2016
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacije – download, postavljeno 28.09.2016
 • Obaveštenje o produženju roka – download, postavljeno 28.09.2016
 • Pitanja i odgovori za JN 19/2016 – broj 3 – download, postavljeno 28.09.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 19/2016 -partija 1- download, postavljeno na portalu 13.10.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 19/2016 -partija 2- download, postavljeno 14.10.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 19/2016 -partija 3- download, postavljeno 14.10.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 19/2016 -partija 4- download, postavljeno 14.10.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 19/2016 -partija 5- download, postavljeno 14.10.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 19/2016 -partija 6- download, postavljeno 14.10.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 19/2016 -partija 1- download, postavljeno 18.10.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 19/2016 -partija 3- download, postavljeno 28.10.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 19/2016 -partija 4- download, postavljeno 28.10.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 19/2016 -partija 2- download, postavljeno 01.11.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 19/2016 -partija 5- download, postavljeno 01.11.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 19/2016 -partija 6- download, postavljeno 01.11.2016

JAVNA NABAVKA 18/2016. – ELEKTROMATERIJAL

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 18/2016 – download, postavljeno 22.09.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 18/2016 – download, postavljeno 22.09.2016
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN 18/2016 – download, postavljeno 22.09.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 18/2016 – download, postavljeno 04.10.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 18/2016 – download, postavljeno 14.10.2016

JAVNA NABAVKA 17/2016. – RADOVI NA ODRŽAVANJU ZAŠTITNE ZONE OKO OBJEKATA

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 17/2016 – download, postavljeno 20.09.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 17/2016 – download, postavljeno 20.09.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 17/2016 – download, postavljeno 30.09.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 17/2016 – download, postavljeno 14.10.2016

JAVNA NABAVKA 16/2016. – RADOVI NA ODRŽAVANJU SEOSKIH VODOVODA

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 16/2016 – download, postavljeno 19.09.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 16/2016 – download, postavljeno 19.09.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 16/2016 – download, postavljeno 06.10.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 16/2016 – download, postavljeno 12.10.2016

JAVNA NABAVKA 15/2016. – MATERIJAL ZA HIDROMAŠINSKU OPREMU

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 15/2016 – download, postavljeno 16.08.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 15/2016 – download, postavljeno 16.08.2016
 • Pitanja i odgovori za JN 15/2016 -broj 1- download, postavljeno 18.08.2016
 • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JN 15/2016 — download, postavljeno 18.08.2016
 • Pitanja i odgovori za JN 15/2016 -broj 2- download, postavljeno 18.08.2016
 • Izmene i dopune za JN 15/2016 -broj 1- download, postavljeno 18.08.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 15/2016 -partija 1- download, postavljeno 30.08.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 15/2016 -partija 2- download, postavljeno 30.08.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 15/2016 -partija 2- download, postavljeno 08.09.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 15/2016 -partija 1- download, postavljeno 15.09.2016

JAVNA NABAVKA 14/2016 – GRAĐEVINSKI MATERIJAL

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 14/2016 – download, postavljeno 29.07.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 14/2016 – download, postavljeno 29.07.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 14/2016 -partija 1- download, postavljeno 01.09.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 14/2016 -partija 2- download, postavljeno 01.09.2016
 • Odluka o obustavi postupka za JN 14/2016 -partija 3- download, postavljeno 01.09.2016
 • Odluka o obustavi postupka za JN 14/2016 -partija 4- download, postavljeno 01.09.2016
 • Obaveštenje o obustavi postupka za JN 14/2016 -partija 3- download, postavljeno 16.09.2016
 • Obaveštenje o obustavi postupka za JN 14/2016 -partija 4- download, postavljeno 16.09.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 14/2016 -partija 1- download, postavljeno 20.09.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 14/2016 -partija 2- download, postavljeno 28.09.2016

JAVNA NABAVKA 13/2016 – USLUGE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 13/2016 – download, postavljeno 13.07.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 13/2016 – download, postavljeno 13.07.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 13/2016 -partija 1- download, postavljeno 27.07.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 13/2016 -partija 2- download, postavljeno 27.07.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 13/2016 -partija 1- download, postavljeno 01.08.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 13/2016 -partija 2- download, postavljeno 04.08.2016

JAVNA NABAVKA 12/2016 – NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE I IZGRADNJU

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 12/2016 – download, postavljeno 10.07.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 12/2016 – download, postavljeno 10.07.2016
 • Odgovor na pitanje za JN 12/2016 – download, postavljeno 20.07.2016
 • Izmena konkursne dokumentacije za JN 12/2016 – download, postavljeno 26.07.2016
 • Izmenjena konkursna dokumentacija za JN 12/2016 – download, postavljeno 26.07.2016
 • Pitanja i odgovori za JN 12/2016 -broj 2- download, postavljeno 2.08.2016
 • Izmena konkursne dokumentacije za JN 12/2016 -broj 2- download, postavljeno 2.08.2016
 • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JN 12/2016 — download, postavljeno 2.08.2016
 • Izmena konkursne dokumentacije za JN 12/2016 – broj 2 – download, postavljeno 10.08.2016
 • Izmenjena konkursna dokumentacija za JN 12/2016 – broj 2 – download, postavljeno 10.08.2016
 • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JN 12/2016 – broj 2 – download, postavljeno 10.08.2016
 • Odluka o dodeli ugovora JN 12/2016 – partija broj 1 – download, postavljeno 25.08.2016
 • Odluka o dodeli ugovora JN 12/2016 – partija broj 3 – download, postavljeno 25.08.2016
 • Odluka o dodeli ugovora JN 12/2016 – partija broj 4 – download, postavljeno 25.08.2016
 • Odluka o dodeli ugovora JN 12/2016 – partija broj 5 – download, postavljeno 25.08.2016
 • Odluka o dodeli ugovora JN 12/2016 – partija broj 6 – download, postavljeno 25.08.2016
 • Odluka o dodeli ugovora JN 12/2016 – partija broj 9 – download, postavljeno 25.08.2016
 • Odluka o dodeli ugovora JN 12/2016 – partija broj 12 – download, postavljeno 25.08.2016
 • Odluka o dodeli ugovora JN 12/2016 – partija broj 14 – download, postavljeno 25.08.2016
 • Odluka o dodeli ugovora JN 12/2016 – partija broj 15 – download, postavljeno 25.08.2016
 • Odluka o dodeli ugovora JN 12/2016 – partija broj 7 – download, postavljeno 26.08.2016
 • Odluka o dodeli ugovora JN 12/2016 – partija broj 8 – download, postavljeno 26.08.2016
 • Odluka o dodeli ugovora JN 12/2016 – partija broj 10 – download, postavljeno 26.08.2016
 • Odluka o dodeli ugovora JN 12/2016 – partija broj 11 – download, postavljeno 29.08.2016
 • Odluka o dodeli ugovora JN 12/2016 – partija broj 13 – download, postavljeno 29.08.2016
 • Odluka o dodeli ugovora JN 12/2016 – partija broj 2 – download, postavljeno 31.08.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 12/2016 – partija broj 3 – download, postavljeno 01.09.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 12/2016 – partija broj 4 – download, postavljeno 01.09.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 12/2016 – partija broj 5 – download, postavljeno 01.09.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 12/2016 – partija broj 12 – download, postavljeno 01.09.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 12/2016 – partija broj 10 – download, postavljeno 02.09.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 12/2016 – partija broj 9 – download, postavljeno 05.09.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 12/2016 – partija broj 14 – download, postavljeno 05.09.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 12/2016 – partija broj 15 – download, postavljeno 05.09.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 12/2016 – partija broj 1 – download, postavljeno 09.09.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 12/2016 – partija broj 2 – download, postavljeno 09.09.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 12/2016 – partija broj 6 – download, postavljeno 09.09.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 12/2016 – partija broj 7 – download, postavljeno 11.09.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 12/2016 – partija broj 8 – download, postavljeno 11.09.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 12/2016 – partija broj 11 – download, postavljeno 14.09.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 12/2016 – partija broj 13 – download, postavljeno 14.09.2016

JAVNA NABAVKA 11/2016 – NABAVKA GEODETSKE USLUGE

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 11/2016 – download, postavljeno 24.06.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 11/2016 – download, postavljeno 24.06.2016
 • Pitanja i odgovori za JN 11/2016 – download, postavljeno 30.06.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 11/2016 – partija 1 –download, postavljeno 07.07.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 11/2016 – partija 2 –download, postavljeno 07.07.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 11/2016 – partija 2 –download, postavljeno 21.07.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 11/2016 – partija 1 –download, postavljeno 27.07.2016

JAVNA NABAVKA 10/2016 – NABAVKA LZO RADNA ODEĆA

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 10/2016 – download, postavljeno 17.06.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 10/2016 – download, postavljeno 17.06.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 10/2016 – download, postavljeno 27.06.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 10/2016 – download, postavljeno 04.07.2016

JAVNA NABAVKA 09/2016 – NABAVKA PROCESNE HEMIKALIJE

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 09/2016 – download, postavljeno 17.06.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 09/2016 – download, postavljeno 17.06.2016
 • Pitanja i odgovori za JN 09/2016 – download, postavljeno 22.06.2016
 • Izmene i dopune za JN 09/2016 – download, postavljeno 22.06.2016
 • Obaveštenje o produženju roka za ponude JN 09/2016 – download, postavljeno 22.06.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 09/2016 -partija 1- download, postavljeno 08.07.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 09/2016 -partija 2- download, postavljeno 08.07.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 09/2016 -partija 3- download, postavljeno 08.07.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 09/2016 -partija 3- download, postavljeno 21.07.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 09/2016 -partija 2- download, postavljeno 22.07.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 09/2016 -partija 1- download, postavljeno 25.07.2016

JAVNA NABAVKA 08/2016 – NABAVKA LZO OPREME

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 08/2016 – download, postavljeno 25.05.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 08/2016 – download, postavljeno 25.05.2016
 • Pitanja i odgovori za JN 08/2016 – download, postavljeno 25.05.2016
 • Izmene konkurske dokumentacije za JN 08/2016 – download, postavljeno 28.05.2016
 • Izmenjena konkursna dokumentacija za JN 08/2016 – download, postavljeno 28.05.2016
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 08/2016 – download, postavljeno 28.05.2016
 • Odluka o obustavi postupka za JN 08/2016 – partija 1 – download, postavljeno 10.06.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 08/2016 – partija 2 – download, postavljeno 10.06.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za za JN 08/2016 – partija 3 – download, postavljeno 10.06.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 08/2016 – partija 2 – download, postavljeno 21.06.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 08/2016 – partija 3 – download, postavljeno 21.06.2016

JAVNA NABAVKA 07/2016 – VODOMERA I DELOVA ZA VODOMERE

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 07/2016 – download, postavljeno 24.05.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 07/2016 – download, postavljeno 24.05.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 07/2016 – download, postavljeno 06.06.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 07/2016 – download, postavljeno 15.06.2016

JAVNA NABAVKA 06/2016 – GUME

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 06/2016 – download, postavljeno 20.04.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 06/2016 – download, postavljeno 20.04.2016
 • Pitanja i odgovori za JN 06/2016 — download, postavljeno 22.04.2016
 • Izmene dopune konkursne dokumentacije za JN 06/2016 — download, postavljeno 22.04.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 06/2016 -partije 1,2,3- download, postavljeno 10.05.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 06/2016 -partija 1- download, postavljeno 18.05.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 06/2016 -partija 2- download, postavljeno 18.05.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 06/2016 -partija 3- download, postavljeno 18.05.2016

JAVNA NABAVKA 05/2016 – USLUGA ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 05/2016 – download, postavljeno 13.04.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 05/2016 – download, postavljeno 13.04.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 05/2016 – download, postavljeno 27.04.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 05/2016 – download, postavljeno 09.05.2016

JAVNA NABAVKA 04/2016 – AUTOMATSKE REŠETKE ZA UKLANJANJE ČVRSTOG OTPADA IZ OTPADNIH VODA

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 04/2016 – download, postavljeno 23.03.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 04/2016 – download, postavljeno 23.03.2016
 • Odgovor na pitanje za JN 04/2016 -broj 1- download, postavljeno 15.04.2016
 • Odluka o dodeli ugovora JN 04/2016 — download, postavljeno 27.04.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 04/2016 – download, postavljeno 09.05.2016

JAVNA NABAVKA 03/2016 – ISPITIVANJE KVALITETA VODE

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 03/2016 – download, postavljeno 14.03.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 03/2016 – download, postavljeno 14.03.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 03/2016 -1- download, postavljeno 24.03.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 03/2016 -2- download, postavljeno 24.03.2016
 • Obaveštenje o zaključeno ugovoru JN 03/2016 -partija 1- download, postavljeno 04.04.2016
 • Obaveštenje o zaključeno ugovoru JN 03/2016 -partija 2- download, postavljeno 04.04.2016

JAVNA NABAVKA 02/2016 – SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 02/2016 – download, postavljeno 10.03.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 02/2016 – download, postavljeno 10.03.2016
 • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN 02/2016- download, postavljeno 17.03.2016
 • Izmene i odpune konkursne dokumentacije za JN 02/2016- download, postavljeno 17.03.2016
 • Pitanja i odgovori za JN 02/2016 – download, postavljeno 17.03.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 02/2016 -partije 1 i 2- download, postavljeno 01.04.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 02/2016 -partija 1- download, postavljeno 13.04.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 02/2016 -partija 2- download, postavljeno 13.04.2016

JAVNA NABAVKA 01/2016 – ELEKTRIČNA ENERGIJA

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 01/2016 – download, postavljeno 22.01.2016
 • Konkursna dokumentacija za JN 01/2016 – download, postavljeno 22.01.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 01/2016 – – download, postavljeno 25.02.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 16/2015 — download, postavljeno 09.03.2016

JAVNA NABAVKA 15/2015 – KANCELARIJSKOG MATERIJALA

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 15/2015- – download , postavljeno 30.12.2015
 • Konkursna dokumentacija za JN 15/2015 – – download, postavljeno 30.12.2015
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 15/2015 – – download, postavljeno 04.01.2016
 • Izmene i dopune za JN 15/2015 – – download, postavljeno 04.01.2016
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 15/2015 – 2 – download, postavljeno 06.01.2016
 • Izmene i dopune za JN 15/2015 – 2 – download, postavljeno 06.01.2016
 • Pitanja i odgovori za JN 15/2015 – download, postavljeno 12.01.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 15/2015 – partija 1, 2, 3 – download, postavljeno 21.01.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 15/2015 – partija 1 – download, postavljeno 02.02.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 15/2015 – partija 3 – download, postavljeno 02.02.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 15/2015 – partija 2 – download, postavljeno 04.02.2016

JAVNA NABAVKA 19/2015 – MOTORNA GORIVA, ULJA I MAZIVA

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 19/2015 – – download, postavljeno 25.12.2015
 • Konkursna dokumentacija za JN 19/2015 – – download, postavljeno 25.12.2015
 • Pitanja i odgovori za JN 19/2015 – – download, postavljeno 30.12.2015
 • Izmene i dopune za JN 19/2015 – – download, postavljeno 30.12.2015
 • Pitanja i odgovori za JN 19/2015 – broj 2 – download, postavljeno 04.01.2016
 • Izmene i dopune za JN 19/2015 – broj 2 – download, postavljeno 04.01.2016
 • Pitanja i odgovori za JN 19/2015 – broj 3 – download, postavljeno 11.01.2016
 • Izmene i dopune za JN 19/2015 – broj 3 – download, postavljeno 12.01.2016
 • Pitanja i odgovori za JN 19/2015 – broj 4 – download, postavljeno 12.01.2016
 • Pitanja i odgovori za JN 19/2015 – broj 5 – download, postavljeno 14.01.2016
 • Izmene i dopune za JN 19/2015 – broj 4 – download, postavljeno 14.01.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 19/2015 – partija 1 – download, postavljeno 27.01.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 19/2015 – partija 2 – download, postavljeno 27.01.2016
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 19/2015 – partija 3 – download, postavljeno 27.01.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 19/2015 – partija 2 – download, postavljeno 19.02.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 19/2015 – partija 1 – download, postavljeno 29.02.2016
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 19/2015 – partija 3 – download, postavljeno 29.02.2016

JAVNA NABAVKA 18/2015 – USLUGA OSIGURANJA

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 18/2015 – – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 18/2015 – – download
 • Izmene i dopune JN 18/2015 – – download
 • Izmene i dopune JN 18/2015 – – download
 • Obaveštenje o produženju roka za ponude JN 18/2015 – – download
 • Pitanja i odgovori JN 18/2015 – 2 – download
 • Pitanja i odgovori JN 18/2015 – 3 – download
 • Obaveštenje o produženju roka JN 18/2015 – – download
 • Odluka o dodeli ugovora JN 18/2015 – partija 1 – download
 • Odluka o dodeli ugovora JN 18/2015 – partija 2 – download
 • Odluka o dodeli ugovora JN 18/2015 – partija 3 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 18/2015 – partija 2 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 18/2015 – partija 3 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 18/2015 – partija 1 – download , postavljeno 18.12.2015

Objavljeno 20.11.2015. ažurirano 23.11.2015. ažurirano 24.11.2015. ažurirano 25.11.2015. ažurirano 10.12.2015. ažurirano 17.12.2015. ažurirano 18.12.2015.


JAVNA NABAVKA 17/2015 – JAVNA NABAVKA USLUGE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 17/2015 – – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 17/2015 – – download
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 17/2015 – partija 1 – download
 • Odluka o obustavi postupka JN 17/2015 -partija 2- download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 17/2015 -partija 1- download
 • Obaveštenje o obustavi postupka JN 17/2015 -partija 2- download

Objavljeno 17.11.2015. ažurirano 30.11.2015. ažurirano 02.12.2015. ažurirano 03.12.2015.


JAVNA NABAVKA 16/2015 – JAVNA NABAVKA JEDNOSTAVNI GRAĐEVINSKI RADOVI

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 16/2015- – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 16/2015 – – download
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 16/2015 – – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 16/2015 – – download

Objavljeno 13.11.2015. ažurirano 02.12.2015. ažurirano 11.12.2015.


JAVNA NABAVKA 14/2015 – JAVNA NABAVKA GRAĐEVNISKI MATERIJAL

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 14/2015- – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 14/2015 – – download
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 14/2015 – – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 14/2015 -partija 1- download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 14/2015 -partija 2- download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 14/2015 -partija 3- download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 14/2015 -partija 4- download

Objavljeno 13.11.2015. ažurirano 26.11.2015. ažurirano 02.12.2015. ažurirano 07.12.2015.


JAVNA NABAVKA 13/2015 – JAVNA NABAVKA PREVOZ RASUTOG MATERIJALA

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 13/2015- – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 13/2015 – – download
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 13/2015 – strana 1 – download
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 13/2015 – strana 2 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 13/2015 – – download

Objavljeno 03.11.2015. ažurirano 13.11.2015. ažurirano 20.11.2015. ažurirano 23.11.2015


JAVNA NABAVKA 12/2015 – JAVNA NABAVKA ELEKTROMATERIJAL

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 12/2015- – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 12/2015 – – download
 • Odluka o dodeli ugovora za JN 12/2015 – – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 12/2015 – – download

Objavljeno 25.08.2015., ažurirano 09.09.2015., ažurirano 17.09.2015.


JAVNA NABAVKA 11/2015 – JAVNA NABAVKA LZO OPREME

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 11/2015- – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 11/2015 – – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 11/2015 -partija 2- download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 11/2015 -partija 3- download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 11/2015 -partija 1- download

Objavljeno 10.07.2015.ažurirano 12.08.2015. ažurirano 15.08.2015


JAVNA NABAVKA 10/2015 – JAVNA NABAVKA ODRŽAVANJE PUMPI I REDUKTORA

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 10/2015- – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 10/2015 – – download
 • Pitanja i odgovori za JN 10/2015 -broj 1- download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 10/2015 — download

Objavljeno 12.06.2015. ažurirano 11.06.2015. ažurirano 20.08.2015.


JAVNA NABAVKA 09/2015 – JAVNA NABAVKA GEODETSKE USLUGE

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 09/2015- – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 09/2015 – – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 09/2015 – – download

Objavljeno 12.06.2015. ažurirano 17.07.2015


JAVNA NABAVKA 08/2015 – JAVNA NABAVKA PNEUMATIKA ZA VOZILA

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 08/2015- – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 08/2015 – – download
 • Obaveštenje za JN 08/2015 – – download
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN 08/2015 – – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 08/2015 – – download

Objavljeno 21.05.2015. ažurirano 28.05.2015. ažurirano 11.06.2015.


JAVNA NABAVKA 07/2015 – JAVNA NABAVKA HEMIKALIJE ZA PRERADU VODE

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 07/2015- – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 07/2015 – – download
 • Pitanja i odgovori za JN 07/2015 – 1 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 07/2015 – partija 1 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 07/2015 -partija 3 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 07/2015 -partija 2 – download

Objavljeno 11.05.2015. ažurirano 08.06.2015. ažurirano 29.06.2015.ažurirano 30.07.2015.ažurirano 11.08.2015.


JAVNA NABAVKA 05/2015 – JAVNA NABAVKA POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJU

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 05/2015- – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 05/2015 – – download
 • Pitanja i odgovori za JN 05/2015 – – download
 • Obaveštenje o produženju roka za JN 05/2015 – – download
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN 05/2015 – – download
 • Pitanja i odgovori za JN 05/2015 – – download
 • Obaveštenje za JN 05/2015 – partija 1 – download
 • Obaveštenje za JN 05/2015 – partija 2 – download
 • Obaveštenje za JN 05/2015 – partija 3 – download
 • Obaveštenje za JN 05/2015 – partija 4 – download

Objavljeno 21.04.2015. ažurirano 28.04.2015. ažurirano 29.04.2015. ažurirano 29.05.2015. ažurirano 02.06.2015.


JAVNA NABAVKA 06/2015 – JAVNA NABAVKA MATERIJALA,
ZA ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJU OBJEKATA VODOVODA I KANALIZACIJE

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 06/2015- – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 06/2015 – – download
 • Izmenjena konkursna dokumentacija za JN 06/2015 – – download
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacija za JN 06/2015 – broj 1 – download
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacija za JN 06/2015 – broj 2 – download
 • Pitanja i odgovori za JN 06/2015 – broj 3 – download
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacija za JN 06/2015 – broj 4 – download
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacija za JN 06/2015 – broj 5 – download
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacija za JN 06/2015 – broj 6 – download
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacija za JN 06/2015 – broj 7 – download
 • Izmenjena konkursna dokumentacija za JN 06/2015 – – download
 • Obaveštenje za JN 06/2015 – – download
 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava JN 06/2015 – broj 1 – download
 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 06/2015 – broj 2 – download
 • Obaveštenje o obustavi postupka JN 06/2015 – broj 3 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 06/2015 – partija 16- download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 06/2015 – partija broj 2- download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 06/2015 – partija broj 3- download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 06/2015 – partija broj 5 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 06/2015 – partija broj 6 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 06/2015 – partija broj 7 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 06/2015 – partija broj 9 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 06/2015 – partija broj 11 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 06/2015 – partija broj 10 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 06/2015 – partija broj 12 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 06/2015 – partija broj 8 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 06/2015 – partija broj 15 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 06/2015 – partija broj 13 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 06/2015 – partija broj 4 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 06/2015 – partija broj 1- download

Objavljeno 20.04.2015. ažurirano 28.04.2015. ažurirano 29.04.2015. ažurirano 04.05.2015. ažurirano 05.05.2015. ažurirano 08.05.2015. ažurirano 21.05.2015. ažurirano 26.06.2015. ažurirano 29.06.2015. ažurirano 01.07.2015. ažurirano 03.07.2015. ažurirano 08.07.2015.ažurirano 09.07.2015.ažurirano 12.08.2015.ažurirano 13.11.2015.


JAVNA NABAVKA 04/2015 – JAVNA NABAVKA ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 04/2015- – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 04/2015 – – download
 • Pitanja i odgovori JN 04/2015 – – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 04/2015 – 9 – download

Objavljeno 17.04.2015. ažurirano 24.04.2015. ažurirano 04.06.2015.


JAVNA NABAVKA 03/2015 – JAVNA NABAVKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 03/2015- – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 03/2015 – – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 03/2015 – partija_1- download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 03/2015 – partija_2- download

Objavljeno 13.03.2015. ažurirano 17.04.2015.


JAVNA NABAVKA 02/2015 – JAVNA NABAVKA ISPITIVANJE KVALITETA VODE

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 02/2015- – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 02/2015 – – download
 • Obaveštenje o produženju roka JN 02/2015 – – download
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN 02/2015 – – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 02/2015 – partija_1- download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 02/2015 – partija_2- download

Objavljeno 26.02.2015. ažurirano 03.03.2015. ažurirano 26.03.2015. ažurirano 31.03.2015.


JAVNA NABAVKA 01/2015 – JAVNA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE SA POTPUNIM SNABDEVANJEM

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 01/2015- – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 01/2015 – – download
 • Obaveštenje za JN 01/2015 – – download

Objavljeno 19.01.2015. ažurirano 01.04.2015.


JAVNA NABAVKA 30/2014 – JAVNA NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 30/2014- – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 30/2014 – – download
 • Pitanja i odgovori JN 30/2014 – – download
 • Pitanja i odgovori 2 JN 30/2014 – – download
 • Pitanja i odgovori 3 JN 30/2014 – – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 30/2014 – partija 1 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 30/2014 -partija 3 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 30/2014 -10/2 – download

Objavljeno 13.01.2015. ažurirano 14.01.2015. ažurirano 15.01.2015. ažurirano 16.01.2015. ažurirano 13.02.2015. ažurirano 23.02.2015.


JAVNA NABAVKA 29/2014 – JAVNA NABAVKA REKONSTRUKCIJA UPRAVNE ZGRADE

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 29/2014- – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 29/2014 – – download
 • Obaveštenje za JN 29/2014 – – download

Objavljeno 12.12.2014. ažurirano 08.01.2015.


JAVNA NABAVKA 28/2014 – JAVNA NABAVKA OSIGURANJE ZAPOSLENIH, IMOVINE VOZILA

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 28/2014- – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 28/2014 – – download
 • Pitanja i odgovori JN 28/2014 – – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 28/2014 – partija 1 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 28/2014 – partija 2 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 28/2014 – partija 3 – download

Objavljeno 3.11.2014. ažurirano 6.11.2014. ažurirano 28.11.2014. ažurirano 18.12.2014.


JAVNA NABAVKA 27/2014 – JAVNA NABAVKA MOTORNIH GORIVA I MAZIVA

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 27/2014- – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 27/2014 – – download
 • Odgovor u vezi sa konkursnom dokumentacijom JN 27/2014 – – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1 JN 27/2014 – – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2 JN 27/2014 – – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3 JN 27/2014 – – download

Objavljeno 31.10.2014. ažurirano 14.11.2014. ažurirano 09.01.2015. ažurirano 21.01.2015.JAVNA NABAVKA 26/2014 – JAVNA NABAVKA ODRŽAVANJE I NADOGRADNJA GPS UREĐAJA ZA POZICIONIRANJE VOZILA

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 26/2014- – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 26/2014 – – download
 • Pitanja i odgovori JN 26/2014 – – download
 • Obaveštenje o produženju roka JN 26/2014 – – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 26/2014 – – download

Objavljeno 16.10.2014. ažurirano 24.10.2014. ažurirano 28.11.2014.


JAVNA NABAVKA 25/2014 – JAVNA NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

 • Poziv za podnošenje ponuda za JN 26/2014- – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 25/2014 – – download
 • Pitanja i odgovori za JN 25/2014 – – download
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacije JN 25/2014 – – download
 • Obaveštenje o produženju roka JN 25/2014 – – download
 • Obaveštenje o zaključenju ugovora JN 25/2014, partija 1 – – download
 • Obaveštenje o zaključenju ugovora JN 25/2014, partija 2 – – download

Objavljeno 19.09.2014. ažurirano 23.09.2014. ažurirano 24.10.2014.


JAVNA NABAVKA 24/2014 – JAVNA NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

 • Obavestenje o pokretanju pregovarackog postupka- – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 24/2014 – – download
 • Obavestenje o dodeli ugovora JN 24/2014 – – download
 • Obavestenje o zaključenom ugovoru JN 24/2014 – – download

Objavljeno 17.09.2014. ažurirano 26.09.2014. ažurirano 15.10.2014.


JAVNA NABAVKA 23/2014 – JAVNA NABAVKA IZRADE PROJEKATA

 • Konkursna dokumentacija za JN 23/2014 – – download
 • Obaveštenje o obustavi postupka JN 23/2014, partija 3 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 23/2014, partija 2 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 23/2014, partija 4 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 23/2014, partija 1 – download

Objavljeno 12.09.2014. ažurirano 01.10.2014. ažurirano 07.10.2014. ažurirano 15.10.2014.


JAVNA NABAVKA 22/2014 – JAVNA NABAVKA PREVOZ RASUTOG MATERIJALA

 • Konkursna dokumentacija za JN 22/2014 – – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 22/2014 – download

Objavljeno 15.08.2014. ažurirano 09.09.2014.


JAVNA NABAVKA 21/2014 – JAVNA NABAVKA ODRŽAVANJE ZAŠTITNE ZONE OBJEKATA VODOSNABDEVANJA

 • Konkursna dokumentacija za JN 21/2014 – – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 21/2014 – JAVNA NABAVKA – download

Objavljeno 01.08.2014. ažurirano 20.08.2014.


JAVNA NABAVKA 20/2014 – JAVNA NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

 • Konkursna dokumentacija za JN 20/2014 – – download
 • Obaveštenje o obustavi postupka JN 20/2014 – – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 JN 20/2014 – – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 JN 20/2014 – – download

Objavljeno 31.07.2014. ažurirano 09.09.2014. ažurirano 06.10.2014.


JAVNA NABAVKA 19/2014 – JAVNA NABAVKA RADOVA PO PROJEKTU DALJINSKOG NADZORA I UPRAVLJANJA PUMPAMA

 • Konkursna dokumentacija za JN 19/2014 – – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 19/2014 – – download

Objavljeno 28.07.2014. ažurirano 09.09.2014.


JAVNA NABAVKA 18/2014 – REKONSTRUKCIJA OBJEKTA R.J. O.R.I.

 • JAVNI POZIV za JN 18/2014 – REKONSTRUKCIJA OBJEKTA R.J. O.R.I.- download
 • Konkursna dokumentacija za JN 18/2014 – REKONSTRUKCIJA OBJEKTA R.J. O.R.I.- download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 18/2014 – download

Objavljeno 17.07.2014. ažurirano 17.09.2014.


JAVNA NABAVKA 17/2014 – JAVNA NABAVKA SREDSTVA ZA HIGIJENU

 • JAVNI POZIV za JN 17/2014 – JAVNA NABAVKA SREDSTVA ZA HIGIJENU- download
 • Konkursna dokumentacija za JN 17/2014 – JAVNA NABAVKA SREDSTVA ZA HIGIJENU – download
 • Izmene i dopune za JN 17/2014 – JAVNA NABAVKA SREDSTVA ZA HIGIJENU – download
 • Obaveštenje za JN 17/2014 – JAVNA NABAVKA SREDSTVA ZA HIGIJENU – download
 • Odgovor na pitanje za JN 17/2014 – JAVNA NABAVKA SREDSTVA ZA HIGIJENU – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 17/2014 – JAVNA NABAVKA SREDSTVA ZA HIGIJENU – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 JN 17/2014 – JAVNA NABAVKA SREDSTVA ZA HIGIJENU – download

Objavljeno 11.07.2014. ažurirano 16.07.2014. ažurirano 18.07.2014. ažurirano 15.08.2014. ažurirano 18.08.2014.


JAVNA NABAVKA 16/2014 – JAVNA NABAVKA ELEKTRO MATERIJAL

 • JAVNI POZIV za JN 16/2014 – JAVNA NABAVKA ELEKTRO MATERIJAL- download
 • Konkursna dokumentacija za JN 16/2014 – JAVNA NABAVKA ELEKTRO MATERIJAL – download
 • Pitanja i odgovori za JN 16/2014 – JAVNA NABAVKA ELEKTRO MATERIJAL – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 16/2014 – JAVNA NABAVKA ELEKTRO MATERIJAL – download

Objavljeno 01.07.2014. ažurirano 04.07.2014. ažurirano 24.07.2014.


JAVNA NABAVKA 13/2014 – JAVNA NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI OBJEKATA KANALIZACIJE

 • JAVNI POZIV za JN 13/2014 – JAVNA NABAVKA RADOVA- download
 • Konkursna dokumentacija za JN 13/2014 – JAVNA NABAVKA RADOVA – download
 • Pitanja i odgovor – JN 13/2014 – download
 • Izmene i dopune – JN 13/2014 – download
 • Izmene i dopune – JN 13/2014 – download
 • Pitanja i odgovori – JN 13/2014 – download
 • Pitanja i odgovori – JN 13/2014 – download
 • Pitanja i odgovori – JN 13/2014 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 13/2014 – download

Objavljeno 20.06.2014. ažurirano 27.06.2014. ažurirano 03.07.2014. ažurirano 04.07.2014. ažurirano 17.07.2014. ažurirano 15.08.2014.


JAVNA NABAVKA 15/2014 – JAVNA NABAVKA VOZILA

 • JAVNI POZIV za JN 15/2014 – JAVNA NABAVKA VOZILA – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 15/2014 – JAVNA NABAVKA VOZILA – download
 • Izmene i dopune – JN 15/2014 – download
 • Obaveštenje – JN 15/2014 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru- JN 15/2014 – download

Objavljeno 18.06.2014. ažurirano 20.06.2014 ažurirano 14.07.2014 ažurirano 04.08.2014


JAVNA NABAVKA 14/2014 – JAVNA NABAVKA HEMIKALIJA

 • JAVNI POZIV za JN 14/2014 – JAVNA NABAVKA HEMIKALIJA – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 14/2014 – JAVNA NABAVKA HEMIKALIJA – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 – JN 14/2014 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 – JN 14/2014 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3 – JN 14/2014 – download

Objavljeno 10.06.2014. ažurirano 18.06.2014. ažurirano 08.08.2014. ažurirano 15.08.2014.


JAVNA NABAVKA 12/2014 – JAVNA NABAVKA OPREMA ZA OČITAVANJE VODOMERA

 • JAVNI POZIV za JN 12/2014 – JAVNA NABAVKA OPREMA ZA OČITAVANJE VODOMERA – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 12/2014 – JAVNA NABAVKA OPREMA ZA OČITAVANJE VODOMERA – download
 • Pitanja i odgovori – JN 12/2014 – download

Objavljeno 04.06.2014. ažurirano 09.06.2014.


JAVNA NABAVKA 11/2014 – JAVNA NABAVKA PNEUMATIKA

 • JAVNI POZIV za JN 11/2014 – JAVNA NABAVKA PNEUMATIKA – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 11/2014 – JAVNA NABAVKA PNEUMATIKA – download
 • Pitanja i odgovori – JN 11/2014 – download
 • Obaveštenje o produženju roka – JN 11/2014 – download
 • Izmene i dopune – JN 11/2014 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JN 11/2014 – download

Objavljeno 26.05.2014. Ažurirano 02.06.2014. Ažurirano 01.07.2014.


JAVNA NABAVKA 10/2014 – JAVNA NABAVKA ODRŽAVANJE PUMPI I REDUKTORA

 • JAVNI POZIV za JN 10/2014 – Održavanje pumpi i reduktora – download
 • Konkursna dokumentacija za JN 10/2014 – Održavanje pumpi i reduktora – download
 • Pitanja i odgovori – JN 10/2014 – download
 • Izmena i dopuna – JN 10/2014 – download

Objavljeno 30.04.2014. ažurirano 14.05.2014.


JAVNA NABAVKA 09/2014 – JAVNA NABAVKA ISPITIVANJE KVALITETA VODE

 • JAVNI POZIV za JN 09/2014 – Ispitivanje kvaliteta vode- download
 • Konkursna dokumentacija za JN 09/2014 – Ispitivanje kvaliteta vode- download
 • Pitanja i odgovori – JN 09/2014 – download
 • Obaveštenje o produženju roka- JN 09/2014 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 09/2014-10/1 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 09/2014-10/2 – download

Objavljeno 22.04.2014. Ažurirano 28.04.2014. Ažurirano 02.06.2014.


JAVNA NABAVKA 07/2014 – JAVNA NABAVKA HTZ OPREME

 • JAVNI POZIV za JN 07/2014 – Htz oprema- download
 • Konkursna dokumentacija za JN 07/2014 – Htz oprema – download
 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – JN 07/2014 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 – JN 07/2014 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3 – JN 07/2014 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 – JN 07/2014 – download

Objavljeno 15.04.2014. ažurirano 20.04.2014. ažurirano 04.06.2014. ažurirano 26.09.2014.


JAVNA NABAVKA 08/2014 – Nabavka radova na izgradnji objekata vodovoda

 • Pitanja i odgovori – JN 08/2014 – download
 • Pitanja i odgovori 2 – JN 08/2014 – download
 • Pitanja i odgovori 3 – JN 08/2014 – download
 • Obaveštenje – JN 08/2014 – download

Objavljeno 11.04.2014. ažurirano 17.04.2014. ažurirano 22.05.2014.


JAVNA NABAVKA 06/2014 – Održavanje seoskih vodovoda

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 06/2014 – – download

Objavljeno 04.04.2014. ažurirano 19.05.2014.


JAVNA NABAVKA 05/2014 – Oprema za GIS

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 05/2014 – download
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 za JN 05/2014 – download

Objavljeno 2.04.2014. Ažurirano 3.04.2014. Ažurirano 4.04.2014. Ažurirano 13.05.2014.


JAVNA NABAVKA 03/2014 – Materijal za održavanje i izgradnju objekata vodovoda i kanalizacije

 • JAVNI POZIV za JN 03/2014 – Materijal za održavanje i izg. objekata vod. i kan.- download DOC (38 KB)
 • Konkursna dokumentacija za JN 03/2014 – Materijal za održavanje i izg. objekata vod. i kan. – download PDF (1.03 MB)
 • Pitanja i odgovori – JN 03/2014 – download
 • Izmena konkursne dokumentacije za JN 03/2014 download
 • Pitanja i odgovori 2 – JN 03/2014 – download
 • Pitanja i odgovori 3 – JN 03/2014 – download
 • Obaveštenje 1 – JN 03/2014 – download
 • Obaveštenje 2 – JN 03/2014 – download
 • Obaveštenje Valman – JN 03/2014 – download
 • Obaveštenje Mima Komerc – JN 03/2014 – download
 • Obaveštenje Hidrokomerc – JN 03/2014 – download
 • Obaveštenje Insa – JN 03/2014 – download
 • Obaveštenje AkvaPan – JN 03/2014 – download

Objavljeno 28.03.2014. ažuriranje 08.04.2014. ažuriranje 16.04.2014. ažuriranje 22.04.2014. ažuriranje 24.04.2014. ažuriranje 11.06.2014. ažuriranje 16.06.2014. ažuriranje 17.06.2014.


JAVNA NABAVKA 04/2014 – Nabavka geodetskih usluga

 • Obaveštenje – JN 04/2014 – download

Objavljeno 27.03.2014. ažurirano 28.03.2014. ažurirano 31.03.2014. ažurirano 24.04.2014.


JAVNA NABAVKA 02/2014 – Nabavka građevinskih mašina

Objavljeno 07.03.2014. ažurirano 12.03.2014. ažurirano 03.04.2014. ažurirano 10.04.2014.


JAVNA NABAVKA 01/2014 – Nabavka električne energije

Objavljeno 13.01.2014., ažurirano 21.01.2014., ažurirano 04.03.2014.JAVNA NABAVKA 24/2013 – Nabavka kancelarijskog materijala

Objavljeno 10.01.2014. , ažurirano 13.1.2014. ažurirano 16.1.2014. Ažurirano 07.02.2014.


JAVNA NABAVKA 23/2013 – Nabavka opreme za kanalizaciju

Objavljeno 29.11.2013.


JAVNA NABAVKA 22/2013 – Nabavka goriva i maziva

Objavljeno 01.11.2013. – ažurirano 08.11.2013. – ažurirano 21.11.2013. – ažurirano 10.01.2014.


JAVNA NABAVKA 21/2013 – Osiguranje zaposlenih, imovine i vozila JKP „Vodovod Valjevo“

 • JAVNI POZIV za JN 21/2013 – Osiguranje zaposlenih, imovine i vozila JKP „Vodovod Valjevo“ – download PDF (474KB)
 • Konkursna dokumentacija za JN 21/2013 – Osiguranje zaposlenih, imovine i vozila JKP „Vodovod Valjevo“ – download PDF (67KB)
 • Odluka o izmeni ugovora o osiguranju, partija 3- download

Objavljeno 11.09.2013. – ažurirano 20.09.2013. – ažurirano 26.09.2013.- ažurirano 05.11.2013.- ažurirano 14.11.2013.- ažurirano 08.10.2014.


JAVNA NABAVKA 20/2013 – Usluga održavanja specijanih vozila i građevinskih mašina

 • JAVNI POZIV za JN 20/2013 – Usluga održavanja specijanih vozila i građevinskih mašina – download PDF (72.6KB)
 • Konkursna dokumentacija za JN 20/2013 – Usluga održavanja specijanih vozila i građevinskih mašina – download PDF (256KB)

Objavljeno 05.09.2013. – ažurirano 04.10.2013. – ažurirano 09.10.2013.


JAVNA NABAVKA 19/2013 – Gume za putnička i teretna vozila

Objavljeno 23.08.2013. – ažurirano 26.08.2013. – ažurirano 30.08.2013. – ažurirano 23.09.2013.


JAVNA NABAVKA 17/2013 – Građevinskog materijala

Objavljeno 23.08.2013. – ažurirano 16.09.2013. – ažurirano 21.10.2013.


JAVNA NABAVKA 18/2013 – Održavanje sistema za nadzor i daljinsko praćenje vozila

 • JAVNI POZIV za JN 18/2013 – Održavanje sistema za nadzor i daljinsko praćenje vozila – download PDF (71KB)
 • Konkursna dokumentacija za JN 18/2013 – Održavanje sistema za nadzor i daljinsko praćenje vozila – download PDF (184KB)

Objavljeno 21.08.2013. – ažurirano 16.09.2013.


JAVNA NABAVKA 16/2013 – Nabavka sredstava za održavanje higijene

 • JAVNI POZIV za JN 16/2013 – Nabavka sredstava za održavanje higijene – download PDF (71KB)
 • Konkursna dokumentacija za JN 16/2013 – Nabavka sredstava za održavanje higijene – download PDF (168KB)

Objavljeno 15.07.2013.


JAVNA NABAVKA 15/2013 – Prevoz rasutog materijala

Objavljeno 05.07.2013.


JAVNA NABAVKA 14/2013 – Nabavka kućnih priključaka

Objavljeno 04.07.2013.


JAVNA NABAVKA 13/2013 – Nabavka računarske opreme i softvera za servere

 • JAVNI POZIV za JN 13/2013 – Nabavka računarske opreme i softvera za servere – download PDF (71KB)
 • Konkursna dokumentacija za JN 13/2013 – Nabavka računarske opreme i softvera za servere (Dokument ažuriran 01.07.2013)- download PDF (308KB)

Objavljeno 28.06.2013.


JAVNA NABAVKA 12/2013 – Hemijski materijali za proizvodnju vode i preradu otpadnih voda

 • JAVNI POZIV za JN 12/2013 – Hemijski materijali za proizvodnju vode i preradu otpadnih voda – download PDF (126KB)
 • Konkursna dokumentacija za JN 12/2013 – Hemijski materijali za proizvodnju vode i preradu otpadnih voda – download PDF (302KB)

Objavljeno 25.06.2013.


 • JAVNI POZIV za JN 01/2013 – Osnovni materijal za održavanje i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže – download PDF (72KB)