Sve vesti iz Vodovoda

Usvojen program poslovanja

Skupština grada Valjeva na sednici održanoj 23.02.2021 godine, usvojila je predlog programa poslovanja JKP „Vodovod  Valjevo“. Na istoj sednici usvojen je i program poslovanja seoskih vodovoda.

Snimak sednice skupštine grada Valjeva možete pogledati na zvaničnom youtube kanalu grada Valjeva klikom na link koji sledi:
Skupština garada Valjeva 23.02.2021.

„VTV Valjevo“, direktor Ivan Filipović

O mogućem poskupljenju vode, planovima za seoske vodovode za emisiju „Kroz Valjevo“ (televizije Vujić) govorio je direktor JKP „Vodovod Valjevo“ Ivan Filipović. Na linkovima koji slede možete pogledati emisiju u celosti:

Jutarnji program „TV Valjevo Plus“, direktor Ivan Filipović

U emisiji „Jutarnji program“ (televizije Valjevo Plus) učestvovao je direktor JKP „Vodovod Valjevo“ Ivan Filipović. Tema emisije je trenutno poslovanje JKP „Vodovod Valjevo“ i dalji pravci razvoja preduzeća. Na linku koji sledi možete pogledati emisiju u celosti:

Vesti iz Vodovoda

Obaveštenje potrošačima u Ulici vojvode Mišića za 01.03.2021.

Dana 01.03.2021. godine, zbog radova na izradi vodovodnog priključka, u periodu od …

Usvojen program poslovanja

Skupština grada Valjeva na sednici održanoj 23.02.2021 godine, usvojila je predlog programa …

„VTV Valjevo“, direktor Ivan Filipović

O mogućem poskupljenju vode, planovima za seoske vodovode za emisiju „Kroz Valjevo“ …

MOJ RAČUNOsnovni podaci o firmi
MOJ RAČUN
vodovod-valjevo-moj-racun

„Moj račun“ je aplikacija na sajtu JKP „Vodovod Valjevo“ putem koje svi korisnici naših usluga mogu proveriti stanje svog računa. Pored osnovnih informacija o poslednjem računu, mogu se videti i informacije o prethodnim uplatama, bruto prosečna potrošnja kao i poslednje očitano stanje na brojaču.

Detaljnije

Osnovni podaci o firmi
Vuka Karadžića 26
14000 Valjevo, Srbija
Tel: 014 222 512
Fax: 014 244 508
Email: vodovodva@open.telekom.rs
Web: www.vodovodva.co.rs
Besplatna info linija: 0800-111-014
Tekući računi:
Banca Intesa: 160-6999-31;
KBC Banka: 115-24214-75;
PIB: 100070077
Matični broj: 07136277
Pretežna delatnost: 36000

Detaljnije

Prijava kvarovaMisija i vizija
Prijava kvarova
vodovod-valjevo-prijava-kvarova

Oštećenja i kvarove na javnoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži građani mogu prijaviti na telefon 014-221-128 dežurnim radnicima RJ „Održavanje, rekonstrukcija i izgradnja“, 24 sata dnevno.

Prijava se odnosi na kvarove na javnoj vodovodnoj mreži, kao i na sekundarnoj mreži do mesta spajanja sa vodomerom. Osim toga, korisnici mogu prijaviti i neispravan vodomer, odnosno vodomer koji ne pokazuje potrošnju.

Detaljnije

Misija i vizija

Osnovni zadatak preduzeća je stabilno snabdevanje građana zdravom vodom za piće i odvođenje fekalnih otpadnih voda. U pogledu pokrivenosti mrežom situacija u pogledu vodovodne mreže je sasvim zadovaljavajuća obzirom da po proceni 92% stanovništva grada je pokriveno javnom mrežom vodovoda dok je taj procenat kod pokrivenosti odvođenja sanitarne vode niži i kreće se oko 65%.
Obezbeđenje kapaciteta sirove vode u narednom periodu ne bi trebalo da predstavlja problem obzirom da su količine sirove vode koje se dobijaju iz podzemnog vrela na Pakljama i iz reke Gradac sasvim dovoljne za funkcionisanje grada. Aktiviranjem brane Rovni problem obezbeđenja vodom se praktično ne bi postavljao u narednom periodu pogotovo imajući u vidu da je CS Gradac potpuno rekonstruisana i da su zamenjene sve pumpe i pripadajuća elektro oprema.

Detaljnije

Javni pozivi i nabavke

Ovde možete pruzeti potrebnu tendersku dokumentaciju za sve javne nabavke u JKP „Vodovod Valjevo“

Detaljnije