Sve vesti iz Vodovoda

„VTV Valjevo“, tehnički direktor Goran Antonijević

JKP „Vodovod Valjevo“ je i pored otežanih vremenskih uslova startovalo sa radovima u ovoj godini. O izvedenim radovima i budućim planovima za emisiju  „Kroz Valjevo“ (televizije Vujić) govorio je tehnički direktor JKP „Vodovod Valjevo“ Goran Antonijević. Na postavljenom linku koji sledi možete pogledati datu izjavu a celu emisiju Kroz …

Obaveštenje potrošačima u Ulici Dr. Pantića za 29.04.2021. godine.

Zbog radova na rekonstrukciji vodovodne mreže, dana 29.04.2021. od 08 do 12 h, bez vode će ostati potrošači u Dr. Pantića od Ul. Vuka Karadžića do Ul. Hajduk Veljkove sa poprečnima.
 

 

 

 

 

 

Obaveštenje o promeni tekućeg računa

Počev od 30.04.2021. godine doćiće do promene tekućeg računa JKP „Vodovod Valjevo u skladu sa donjom tabelom:

Kao poseldica promene računa molimo Vas da obratite pažnju na sledeće:

Uplate vršite na brojeve računa iz tabele iznad, prikazanih u kolini Novi broj računa
Od 30.04.2021. godine, tekući računi (prikazani u koloni Postojeći broj …

Vesti iz Vodovoda

Obaveštenje potrošačima sa područija Ul. Dr. Pantića, za 10/05/2021.

Obaveštavaju se potrošači da će zbog radova na popravci kvara na vodovodnoj …

„VTV Valjevo“, tehnički direktor Goran Antonijević

JKP „Vodovod Valjevo“ je i pored otežanih vremenskih uslova startovalo sa radovima …

Obaveštenje potrošačima u Ulici Dr. Pantića za 29.04.2021. godine.

Zbog radova na rekonstrukciji vodovodne mreže, dana 29.04.2021. od 08 do 12 …

MOJ RAČUNOsnovni podaci o firmi
MOJ RAČUN
vodovod-valjevo-moj-racun

„Moj račun“ je aplikacija na sajtu JKP „Vodovod Valjevo“ putem koje svi korisnici naših usluga mogu proveriti stanje svog računa. Pored osnovnih informacija o poslednjem računu, mogu se videti i informacije o prethodnim uplatama, bruto prosečna potrošnja kao i poslednje očitano stanje na brojaču.

Detaljnije

Osnovni podaci o firmi
Vuka Karadžića 26
14000 Valjevo, Srbija
Tel: 014 222 512
Fax: 014 244 508
Email: vodovodva@open.telekom.rs
Web: www.vodovodva.co.rs
Besplatna info linija: 0800-111-014
Tekući računi:
Banca Intesa: 160-6999-31;
KBC Banka: 115-24214-75;
PIB: 100070077
Matični broj: 07136277
Pretežna delatnost: 36000

Detaljnije

Prijava kvarovaMisija i vizija
Prijava kvarova
vodovod-valjevo-prijava-kvarova

Oštećenja i kvarove na javnoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži građani mogu prijaviti na telefon 014-221-128 dežurnim radnicima RJ „Održavanje, rekonstrukcija i izgradnja“, 24 sata dnevno.

Prijava se odnosi na kvarove na javnoj vodovodnoj mreži, kao i na sekundarnoj mreži do mesta spajanja sa vodomerom. Osim toga, korisnici mogu prijaviti i neispravan vodomer, odnosno vodomer koji ne pokazuje potrošnju.

Detaljnije

Misija i vizija

Osnovni zadatak preduzeća je stabilno snabdevanje građana zdravom vodom za piće i odvođenje fekalnih otpadnih voda. U pogledu pokrivenosti mrežom situacija u pogledu vodovodne mreže je sasvim zadovaljavajuća obzirom da po proceni 92% stanovništva grada je pokriveno javnom mrežom vodovoda dok je taj procenat kod pokrivenosti odvođenja sanitarne vode niži i kreće se oko 65%.
Obezbeđenje kapaciteta sirove vode u narednom periodu ne bi trebalo da predstavlja problem obzirom da su količine sirove vode koje se dobijaju iz podzemnog vrela na Pakljama i iz reke Gradac sasvim dovoljne za funkcionisanje grada. Aktiviranjem brane Rovni problem obezbeđenja vodom se praktično ne bi postavljao u narednom periodu pogotovo imajući u vidu da je CS Gradac potpuno rekonstruisana i da su zamenjene sve pumpe i pripadajuća elektro oprema.

Detaljnije

Javni pozivi i nabavke

Ovde možete pruzeti potrebnu tendersku dokumentaciju za sve javne nabavke u JKP „Vodovod Valjevo“

Detaljnije